20/05/2019

Het bodemattest: wat is nieuw?

Terug naar artikeloverzicht

 

Sinds 1 april zien de bodemattesten die OVAM verstuurt er helemaal anders uit. Naast een algemene update van de lay-out en een aanpassing van de opmerkingen onderaan het attest, zijn er ook inhoudelijk enkele zaken gewijzigd.

Gebruiksadviezen

Onder de sectie ‘Bijkomende adviezen en/of bepalingen’ vindt u voortaan de gebruiksadviezen terug. Die worden geformuleerd in het beschrijvend bodemonderzoek of in het eindevaluatieonderzoek. De gebruiksadviezen staan op het bodemattest onder de vorm van een code met bijhorende standaardzin. Een uitzondering is het gebruiksadvies met code GA5; daar kan de bodemsaneringsdeskundige een vrije formulering kiezen. Meer informatie over het hoe, wat en waarom van gebruiksadviezen op het bodemattest (in de vorm van verduidelijkende infographics), vindt u op www.ovam.be/gebruiksadviezen.

Asbestgegevens

Er is een aparte sectie voorzien voor asbestgerelateerde bodeminformatie naar aanleiding van een oriënterend bodemonderzoek. Concreet gaat het om de aanwezigheid van asbesthoudende dak- en/of gevelbekleding die kan leiden tot nieuwe bodemverontreiniging. Het kan ook gaan over de aanwezigheid van een asbestverdachte puinlaag. Een voorbeeld:

Informatie uit de gemeentelijke inventaris

Als een grond opgenomen is in het grondeninformatieregister en de gemeente heeft bevestigd dat er op de grond geen risico-inrichtingen aanwezig zijn, dan vermelden we dat expliciet op het bodemattest. Ook andere informatie uit de gemeentelijke inventaris blijven we natuurlijk vermelden. Een overzicht van welke gegevens uit de gemeentelijke inventaris we juist vermelden, en wat de impact van die informatie is op het bodemattest, vindt u hier.

Een ‘niet-GIR-grond’

Is een grond niet opgenomen in het grondeninformatieregister (GIR), dan vermelden we standaard dat we geen aanwijzingen hebben dat de grond een risicogrond is of dat er bodemverontreiniging voorkomt. Ook wordt in de tekst verwezen naar de grondverzetsregeling. Waar het GIR juist voor staat, en wanneer een grond opgenomen wordt in het register, leest u hier.

Prijswijziging

Tot slot wijzigt de kostprijs van een bodemattest door de indexering. Vanaf 1 juni 2019 betaalt u 54 euro voor een gewoon bodemattest en 218 euro voor een bodemattest voor een deel van een perceel.

Alle aanpassingen, de opbouw van het bodemattest en veelgestelde vragen vindt u op www.ovam.be/bodemattest.

 

Bron: De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, Vlaamse Overheid