15/10/2018

Heffingsbiljet 2018 voor gezinnen verzonden

Terug naar artikeloverzicht

Gezinnen die in Vlaanderen grondwater gebruiken of klant zijn van Brabant Water, krijgen jaarlijks een heffing toegestuurd door de VMM. Zo betalen ze mee voor de zuivering van het afvalwater. Binnenkort krijgen deze gezinnen het heffingsbiljet voor 2018 in de bus.

Bepaalde gezinnen krijgen een sociaal tarief of een vrijstelling voor de heffing.

Het sociaal tarief geldt voor gezinnen met een inwonend gezinslid dat op 1 januari 2018 recht had op:

  • een leefloon of levensminimum van het OCMW;
  • het gewaarborgd inkomen voor bejaarden of de inkomensgarantie voor ouderen toegekend door de Federale Pensioendienst;
  • de inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap en/of de integratietegemoetkoming voor personen met een handicap toegekend door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid.
  • het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood toegekend door een Zorgkas (voordien de tegemoetkoming hulp aan bejaarden toegekend door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid).

In de meeste gevallen is de VMM automatisch op de hoogte van het recht op sociaal tarief. Wie recht heeft op een sociaal tarief ontvangt een heffingsbiljet voor een bedrag van 20% van de totale heffing. Wie toch een heffingsbiljet voor het volledige heffingsbedrag ontvangt en voldoet aan de  voorwaarden, moet het sociaal tarief zelf aanvragen.

Gezinnen die zelf hun afvalwater zuiveren met een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA) kunnen een vrijstelling aanvragen.

Vanaf half oktober verstuurt de VMM de heffingsbiljetten 2018 voor gezinnen. De betaaltermijn voor de heffing bedraagt 2 maanden vanaf de verzendingsdatum die op het heffingsbiljet vermeld staat.

Meer informatie over de berekening van de heffing en het aanvragen van een sociaal tarief, vrijstelling of bezwaar vind je op www.vmm.be/water/heffingen.

Voor vragen en reacties kan je terecht op het gratis nummer 0800 97 113 (van 9u tot 12u en van 13u tot 16u).

 

Bron: Vlaamse Milieumaatschappij, Vlaamse Overheid