Handleiding overdrachten 2012

Gepubliceerd op 26/06/2013

Bij een overdracht van een grond zijn er verschillende partijen betrokken. De publicatie bundelt alle informatie in verband met de overdracht van gronden in het kader van het Bodemdecreet. De publicatie kan als leidraad gebruikt worden door notarissen, notarisklerken, makelaars en andere betrokken partijen. Zij kunnen met deze handleiding nagaan of een bepaalde overdracht al dan niet kan doorgaan. De handleiding is ook een gebruiksaanwijzing voor de webtoepassing ‘hulp bij overdrachten’ op de OVAM-website.

 

 

Uitgever: OVAM - Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij