22/10/2020

Handhavingsactiviteiten Ruimtelijke Ordening 2014-2019

wetgeving_omgeving
Terug naar artikeloverzicht

Met het oog op een transparante werking worden de statistische gegevens van de handhavingsactiviteiten Ruimtelijke Ordening jaarlijks kenbaar gemaakt aan het publiek. Er worden onder meer cijfermatige data verstrekt over het aantal Pv’s, aanmaningen, bekrachtigde stilleggingen, minnelijke schikkingen, adviezen van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid inzake herstelvorderingen, vonnissen en arresten enz. De cijfers zijn opgenomen vanaf 2014.

Bij de cijfers wordt telkens de databron vermeld. Elke databron draagt het eigenaarschap en de verantwoordelijkheid voor de eigen data. De databronnen zijn de gemeentelijke vergunningenregisters (VR), een eigen monitoringtabel van de afdeling Handhaving, het Bredero-systeem van de gewestelijke Inspectiedienst en het verslagboek, resp. de Access-databank van de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid.

De cijfers voor de jaren 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019  gaan over het volledige jaar zoals zij zijn gekend op resp. 31 augustus 2016, 1 april 2017, 30 november 2017, 30 maart 2018, 14 juni 2019 en 8 oktober 2020.  Latere input van data aan de bron voor de betreffende periodes en jaren generen verschillen in de jaarlijkse opnames. De cijfers van een betreffend jaar zijn vrijwel stabiel vanaf het tweede jaar na het betreffende basisjaar. De evolutie kan worden vastgesteld mits vergelijking met de eerdere momentopname, die eveneens wordt weergegeven in onderstaande Handhavingsactiviteiten 2014-2019 tabel.

 

 

Bron: Departement Omgeving, Vlaamse Overheid