19/01/2023

Handel en klimaat: EU en partnerlanden lanceren Coalitie van ministers van Handel over klimaat

pact-akkoord.jpg
Terug naar artikeloverzicht

Vandaag lanceren de Europese Commissie, de EU-lidstaten en 26 partnerlanden de Coalitie van ministers van Handel over klimaat, het eerste mondiale forum op ministerieel niveau over handel, klimaat en duurzame ontwikkeling. De Coalitie zal wereldwijde actie stimuleren ter bevordering van een handelsbeleid dat de klimaatverandering kan helpen aanpakken door middel van lokale en mondiale initiatieven.

De Coalitie streeft ernaar partnerschappen tot stand te brengen tussen handels- en klimaatgemeenschappen om na te gaan hoe het handelsbeleid kan bijdragen tot de aanpak van de klimaatverandering. Zij zal handel en investeringen bevorderen in goederen, diensten en technologieën die bijdragen tot de beperking van en de aanpassing aan de klimaatverandering.

Een belangrijk onderdeel van de agenda van de Coalitie is vast te stellen hoe het handelsbeleid de meest kwetsbare ontwikkelingslanden en minst ontwikkelde landen die door de klimaatverandering de grootste risico's lopen, kan ondersteunen.

Aan deze politieke dialoog op hoog niveau zullen de ministers van Handel van landen uit verschillende regio's en met uiteenlopende inkomensniveaus deelnemen. Ook het maatschappelijk middenveld, het bedrijfsleven, internationale organisaties en klimaat- en financieringsgemeenschappen zullen deelnemen aan de werkzaamheden van de Coalitie.

De Coalitie staat open voor alle geïnteresseerde landen en bestaat tot nu toe uit meer dan 50 ministers uit 27 jurisdicties. Vier voortrekkers hebben samen de leiding genomen: Ecuador, de EU, Kenia en Nieuw-Zeeland. De andere deelnemers zijn Angola, Australië, Barbados, Canada, Colombia, Costa Rica, de Filipijnen, Gambia, IJsland, Japan (Buitenlandse Zaken & Handel), Kaapverdië, Republiek Korea, de Maldiven, Mozambique, Noorwegen, Oekraïne, Rwanda, Singapore, Vanuatu, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Zambia en Zwitserland.

De Coalitie zal politieke sturing geven en handelsgerelateerde strategieën vaststellen om aanpassing aan de veranderende klimaatomstandigheden en extreme weersomstandigheden mogelijk te helpen maken, bijvoorbeeld door de productie, verspreiding, toegankelijkheid en toepassing van klimaatvriendelijke technologieën. De nadruk zal liggen op het vinden van handelsgerelateerde oplossingen voor de klimaatcrisis in overeenstemming met het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (UNFCCC), de Overeenkomst van Parijs en de duurzameontwikkelingsdoelstellingen, maar ook de lopende inspanningen op dit gebied in de Wereldhandelsorganisatie (WTO) worden ondersteund.

Volgende stappen

De volgende ministeriële bijeenkomst zal plaatsvinden in de marge van de volgende Ministeriële Conferentie van de Wereldhandelsorganisatie (WTO), die voor begin 2024 gepland staat.

Achtergrond

De Coalitie van ministers van Handel over klimaat werd officieel gelanceerd tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van het World Economic Forum in Davos op 19 januari 2022. Doel is vast te stellen hoe handel en handelsbeleid een positieve bijdrage kunnen leveren aan de aanpak van de huidige klimaatcrisis. Het zal een forum voor politieke dialoog op hoog niveau zijn om de internationale samenwerking op het gebied van klimaat, handel en duurzame ontwikkeling te bevorderen.

Citaat

De klimaatcrisis is een ongekende uitdaging die een wereldwijde respons vereist. Handel kan helpen bij het vinden van oplossingen voor de beperking van en aanpassing aan de klimaatverandering, bijvoorbeeld door de toegang tot de juiste technologieën en investeringen te verbreden. Via deze Coalitie zullen we leiderschap en sturing op hoog niveau kunnen bieden om internationale samenwerking te stimuleren en handelsbeleid, -initiatieven en -acties te bevorderen die onze economieën klimaatbestendig helpen maken. Er moet snel worden opgetreden om het hoofd te bieden aan de verwoestende gevolgen van de klimaatverandering voor mensen en economieën wereldwijd.
Valdis Dombrovskis, uitvoerend vicevoorzitter voor handel - 19/01/2023

 

 

Bron: © European Union, 1995-2023