Handel in broeikasgassen gaat online

Gepubliceerd op 17/11/2005

Minister van Leefmilieu Bruno Tobback opende vandaag het Belgisch register voor broeikasgassen. Belgische bedrijven die deelnemen aan het emissiehandelssysteem kunnen voortaan online broeikasgassen kopen en verkopen.
 
Het Belgisch register voor broeikasgassen is een elektronische databank voor het beheer en de handel in emissierechten. Alle ondernemingen die verantwoordelijk zijn voor een grote uitstoot van het broeikasgas CO2 zijn volgens het emissiehandelssysteem verplicht evenveel emissierechten te bezitten als het aantal emissies dat zij werkelijk uitstoten. Om dit evenwicht te bereiken, kunnen zij ofwel hun emissies reduceren door bijvoorbeeld energiezuiniger te produceren, waardoor ze een eventueel overschot aan uitstootrechten kunnen verhandelen. Ofwel kiezen bedrijven ervoor hun uitstoot niet intern te beperken en dan moeten ze hun tekort aan uitstootrechten aankopen via dit beurssysteem.

De databank maakt het bedrijven mogelijk om emissies te verhandelen binnen de 25 EU-lidstaten. Dit komt neer op een markt met 12.000 deelnemende installaties binnen de EU, goed voor 50 procent van alle CO2 emissies binnen Europa.
In Belgi zijn ongeveer een 300-tal installaties verantwoordelijk voor 40 procent van alle broeikasgasemissies. Al deze installaties samen kregen voor 60 miljoen ton CO2 emissierechten toegewezen op hun rekening. Tegen een huidige marktprijs van rond de 20 euro loopt de waarde hiervan al snel op tot 1,2 miljard euro. Het register zal toelaten dat bedrijven die hun emissies goedkoop kunnen reduceren, deze met winst kunnen verkopen. Maar ondernemingen die het moeilijk hebben hun emissies te reduceren, zullen tegen een lagere kost emissierechten kunnen aankopen.
 
"Het online emissiehandelssysteem is een progressief nieuw beleidsinstrument", zegt minister Tobback. "Bedrijven kunnen zelf beslissen op welke manier ze hun uitstoot het goedkoopst kunnen verminderen. Bovendien is de administratieve kost voor de bedrijven zeer klein, aangezien alles via het internet afgehandeld kan worden."