Haalbaarheidsstudie actualisatie algemene emissiegrenswaarden lucht beschikbaar

Gepubliceerd op 20/02/2017

Het BBT-kenniscentrum heeft in opdracht van de BBT/EMIS/EP stuurgroep een haalbaarheidsstudie actualisatie algemene emissiegrenswaarden lucht uitgevoerd.

De studie onderzocht een voorgestelde actualisatie en bijbehorende grensmassastromen in het voorstel voor de VLAREM-trein 2013. De studie vertrekt van een vergelijking met de huidige algemene emissiegrenswaarden, grensmassastromen en meetverplichtingen.

Om de haalbaarheid van het voorstel in te schatten, worden enkele sporen gevolgd:

  • analyse van de beschikbare BBT-conclusies
  • identificatie van knelpunten door de sectoren
  • evaluatie van de potentiële milieu-impact
  • analyse van de vergunningsaanpak in het buitenland

Als aanbeveling worden twee mogelijke pistes naar voren geschoven, die apart of gezamenlijk uitgevoerd kunnen worden. Deze pistes zijn:

  • inzetten op een sectorale evaluatie voor specifieke sectoren en parameters volgens de BBT-aanpak
  • een set van emissierichtwaarden invoeren, waarbij deze richtwaarden worden afgetoetst naar relevantie en haalbaarheid bij het verlenen van de milieuvergunning, vergelijkbaar met het vergunningbeleid in Nederland en Duitsland

Bij beide pistes, en in de bijlagen van de studie, wordt de visie van LNE en van de sectoren gegeven.

De haalbaarheidsstudie werd afgewerkt in 2016, en is beschikbaar via de EMIS-website (http://www.emis.vito.be/node/24956). 

Indien u meer informatie wenst over deze studie, kan u steeds contact opnemen met Sander Vander Aa