GRUP Kempische Kleiputten vastgesteld

Gepubliceerd op 28/12/2017

Op voorstel van Joke Schauvliege, Vlaams Minister van Natuur, Omgeving en Landbouw, heeft de Vlaamse regering op zaterdag 23 december 2017, het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Kempische Kleiputten’ vastgesteld.

Dit plan zal in het voorjaar van 2018 worden onderworpen aan een openbaar onderzoek.

Het plan zorgt ervoor dat kleiputten die na ontginning blijven liggen, nu een nieuwe bestemming krijgen om de natuurwaarden van de betrokken gebieden, zoals bijvoorbeeld de Leeuwerik nabij Merksplas, op te krikken. Het plangebied omvat een oppervlakte van omtrent 2.050 hectare en is gelegen op het grondgebied van de gemeenten Brecht, Rijkevorsel, Merksplas, Beerse en Turnhout.

In uitvoering van het plan wordt een ruimtelijk bedreigd bos aansluitend bij de terreinen van de voormalige kolonie van Wortel definitief omgezet naar bosgebied. Het bos, bekend onder de naam Klebbergen, wordt zowel westelijk, oostelijk en zuidelijk begrensd door biologisch waardevolle tot zeer waardevolle natuurgebieden. 

Joke Schauvliege: “Door het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Kempische Kleiputten’ maken wij werk van het behoud en de versterking van de natuur van potentiele gebieden.”

 

Bron: Persbericht Joke Schauvliege, Vlaams minister van leefmilieu, natuur en cultuur