GRUP 'Hoogspanningslijn Aftakking Lokeren 150kV'

Gepubliceerd op 20/01/2006

Op voorstel van Vlaams minister Dirk VAN MECHELEN:

De Vlaamse Regering beslist principieel tot definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Hoogspanningslijn aftakking Lokeren - 150 kV'. Wegens de groei van het elektriciteitsverbruik moet het voedingsgebied Lokeren-Zele overschakelen van het 70 kV-net naar het 150 kV-net. Dit kan door een aftakking van de 150kV-lijn Mercator-Rodenhuize ter hoogte van Eksaarde-Daknam. Het besluit wordt voor advies voorgelegd aan de Raad van State.

Bron: persdienst Vlaamse regering