07/03/2024

Grootschalig Blue Deal-project Kikbeek in startblokken

natuurvijver
Terug naar artikeloverzicht
Openbaar onderzoek loopt tot 1 april – 16 maart infowandeling

In 2024 start het Agentschap voor Natuur en Bos aan de Kikbeekbron in Opgrimbie, Maasmechelen met het grootste Blue Deal-project van Vlaanderen. Het doel is om het ecosysteem van de originele Kikbeekvallei te herstellen. Hierdoor zal er meer water in het gebied van 120ha vastgehouden worden wat tegelijkertijd ook het risico op wateroverlast beperkt. Het milieu-effectenrapport en de omgevingsvergunning werden eind 2023 ingediend. Het openbaar onderzoek loopt momenteel tot en met 1 april. Op zaterdag 16 maart vindt er een infomoment plaats om deze werken te duiden. 

Uitbreiding natte natuur én wateroverlast voorkomen

Ten gevolge van de vroegere zandwinning is er een grote groeve ontstaan in het gebied. Dit heeft een effect op de grondwaterstanden omdat de groeve als een spons al het water naar zich toe trekt en voor verdroging zorgt in de omliggende gebieden. De geplande herinrichtingswerken zullen ervoor zorgen dat de waterspiegel van de plas de komende jaren zal stijgen. Hiervoor zal de ‘slurf’ van de plas, langs waar water nu wordt afgevoerd, volledig gedicht worden. Zo wordt ingezet op het herstel van de kwel (= opstijgend grondwater) op de flank van het Kempisch plateau. Het water kan dan opnieuw via de originele bedding van de Kikbeek naar de Maas toestromen. 

Vlaams minister van Omgeving: “De Kikbeekvallei is veel meer dan een prachtig stukje natuur om van te genieten. Haar functie als spons kan niet overschat worden. Door de natte natuur en de onderwaternatuur in de plas uit te breiden, zal bij hevige regenval het water langer in het gebied gehouden worden, wat voor een aanzienlijke vermindering van het risico op wateroverlast of overstromingen gaat zorgen. Een grote meerwaarde voor onder andere de aangrenzende camping en de woongebieden van Opgrimbie in de buurt. Met de Blue Deal kiezen we voor meer ruimte voor water en natuur om ons te beschermen tegen extreme weerssituaties. De Kikbeekvallei is een voorbeeldproject voor de rest van Vlaanderen”.

Het uitvoeren van deze werken zorgt dus tegelijkertijd voor een duurzamer waterbeheer, het herstel van natte natuur en het bekomen van meer veiligheid voor de plaatselijke bewoners.

De werken zullen ongeveer een jaar duren. Tijdens de werken zullen sommige delen van het gebied aan de Kikbeek tijdelijk afgesloten worden. Als de werken afgerond zijn, blijft de bestaande recreatie behouden en zal het nog steeds mogelijk zijn om net als nu te wandelen in het gebied.

Infowandeling op 16 maart

Het Agentschap voor Natuur en Bos organiseert op 16 maart om 10 uur een infowandeling om deze werken te duiden. Inschrijven kan via hogekempentotvoeren.anb@vlaanderen.be. Meer informatie over het openbaar onderzoek, de werken en de infowandeling vind je hier: https://www.natuurenbos.be/kikbeekbron.

Tijdens het openbaar onderzoek kan de omgevingsvergunning gedurende 30 dagen door iedereen worden ingekeken bij de afdeling omgeving van de gemeente Maasmechelen, op afspraak. Online inkijken kan ook via omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be

Vallei van de Kikbeekbron?

De Vallei van de Kikbeekbron is een natuurgebied van circa 120 ha groot gelegen in en rond een voormalige zandgroeve in Maasmechelen. Centraal ligt een kwelgevoede waterplas die vervolgens de Kikbeek voedt en zo verder naar de Maas stroomt. De vallei maakt deel uit van het Nationaal Park Hoge Kempen.

Natuurenbos.be/kikbeekbron

Blue deal?

Om waterschaarste en droogte aan te pakken, riep de Vlaamse Regering de Blue Deal in het leven. De Blue Deal is een ambitieus programma dat via tal van acties de strijd tegen waterschaarste en droogte op het terrein aangaat.

Meer dan te focussen op de oorzaken, wil de Blue Deal werken aan structurele oplossingen. Dit doen we door samen te werken, op verschillende fronten: met een spade in de grond, via wetgeving, en met onderzoek, monitoring, communicatie en sensibilisering.

Bluedeal.integraalwaterbeleid.be

 

 

Bron: Agentschap voor Natuur en Bos, Vlaamse overheid