04/07/2003

Groen licht voor inrichting kampeerautoparken

Terug naar artikeloverzicht

Op voorstel van Renaat LANDUYT, minister vice-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Werkgelegenheid en Toerisme, keurde de Vlaamse regering het besluit voor de inrichting van kampeerautoparken principieel goed. 

Het gaat hier om een wijziging van het besluit betreffende de exploitatie van de terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven en het besluit tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen op die terreinen.

Met dit besluit komt de Vlaamse regering tegemoet aan het gebrek aan plaatsen en voorzieningen voor kampeerauto's in Vlaanderen.  Het gebruik van de kampeerauto is sterk gegroeid.  In 2002 werden in Belgi 1568 nieuwe kampeerauto's ingeschreven. Hoewel kampeerauto's terechtkunnen op campings, blijken heel wat kampeerautogebruikers naast de weg of op parkings te gaan staan.

Om de veiligheid en de behoeften van de kampeerautogebruikers te waarborgen, wil de Vlaamse regering speciale kampeerautoparken inrichten naast de drie bestaande kampeerterreinen, kampeerverblijfparken en vakantieparken. Het gaat hier dus om de invoering van een vierde nieuwe terreinsoort van openluchtrecreatieve verblijven.

De kampeerautoparken bieden minder faciliteiten aan dan de kampeerterreinen of kampeerverblijfparken. Ze moeten wel minstens over een automatisch betalingssysteem met betalingsbewijs beschikken, voldoen aan een aantal specifieke brandveiligheidsnormen en aan een aantal basishyginevoorwaarden. Voor extra voorzieningen kunnen toeristen nog altijd terecht op gewone campings die over kampeerautoplaatsen beschikken.

De kampeerautoparken kunnen zowel door priv-personen, rechtspersonen als door de gemeente ingericht worden.

De wijziging van het exploitatiebesluit houdt ook rekening met de problematiek van kampeerders met een handicap.  Op kampeerplaatsen is er de mogelijkheid om extra ruimte te voorzien voor een opbergruimte.  Deze vaste constructie is vaak te klein voor personen met een handicap.  Zij hebben immers meer materiaal op te bergen. Vandaar dat zal worden voorzien dat personen met een handicap een afwijking kunnen vragen op de maximale grootte van de bergruimte.

De Vlaamse regering wint nog het advies van de Raad van State in.


persinfo: Griet De Prest, woordvoerster van minister Landuyt
tel. : 02 553 25 11
e-mail : persdienst.landuyt@vlaanderen.be