31/01/2013

Goed geboerd? Ook het klimaat is u dankbaar! Goede land- en tuinbouwpraktijken als antwoord op de klimaatsverandering

Terug naar artikeloverzicht

Het derde Vlaamse Klimaatplan voor de periode 2013-2020 bestaat uit het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen (het mitigatieluik) en een aanpassing van de land- en tuinbouwsector aan de klimaatverandering (het adaptatieluik). Gezien de specificiteit van de sector werd er gekozen voor haalbare maatregelen die op de kortere en langere termijn voornamelijk inspelen op de globale verbetering van het duurzame karakter. De brochure focust op goede praktijkvoorbeelden en projecten die land- en tuinbouwers al uitvoeren of in de toekomst kunnen uitvoeren op hun bedrijven en die technisch en economisch haalbaar en maatschappelijk aanvaardbaar zijn.

 

Uitgever: Departement Landbouw en Visserij. Afdeling Organisatie en Strategisch Beleid