31/07/2023

Global Gateway: Voorzitter Von der Leyen lanceert Green Economy-initiatief van Team Europa in de Filipijnen*

Green grass sunset
Terug naar artikeloverzicht

Tijdens haar bezoek aan Manila heeft Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, samen met de Filipijnse president Ferdinand Marcos het startschot gegeven voor Green Economy. Dat is een initiatief waaraan Team Europa 466 miljoen euro bijdraagt in het kader van de Global Gateway.

Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie: “De Global Gateway is de investeringsstrategie van de EU voor de wereld. Daarmee zullen we de Filipijnen ondersteunen op weg naar een duurzame toekomst. We investeren in de overgang naar een circulaire economie en in de opwekking van groene energie. We bieden ook expertise, opleiding en technologieoverdracht om lokale gemeenschappen zelfstandiger te maken. Dit is waar de EU om geeft.”

Binnen het Green Economy-initiatief van Team Europa wordt onder leiding van de industrie een alternatief model voor het beheer van kunststofafval ontwikkeld, met het oog op duurzamere kunstofwaardeketens, minder kunststofafval en minder zwerfvuil in zee.

De EU wil in het kader van dit initiatief nauw met de Filipijnse overheid samenwerken aan een beleid voor circulaire economie, met name het beperken van kunststofafval. Dat moet een aanvulling vormen op de nationale strategie om zwerfvuil op zee te bestrijden.

Om de circulaire economie, hernieuwbare energie en energie-efficiëntie te bevorderen, wordt een overheidsplatform voor beleidsdialoog opgezet. Het ministerie van Energie en andere belangrijke belanghebbenden zullen meer capaciteit krijgen om bij te dragen tot de agenda voor schone energie. Er komen nieuwe particuliere investeringen in de energiesector om de klimaatverandering te beperken.

Team Europa-initiatief

Dit Team Europa-initiatief is een samenwerking tussen de Europese Commissie, Frankrijk, Spanje, Duitsland en Finland. Oostenrijk, Nederland en Zweden bieden expertise en technologieoverdracht. 

Team Europa draagt 466 miljoen euro bij. Daarvan komt 64 miljoen euro uit de begroting van de EU: 60 miljoen euro in het kader van het Green Economy-programma en 4 miljoen euro uit blending van het EFDO+. De EU-lidstaten zorgen voor de resterende financiering en dragen ook expertise bij.

Team Europa werkt voor dit initiatief samen met een reeks belanghebbenden, waaronder lokale overheden, fabrikanten, importeurs, leveranciers, milieu-, handels- en brancheverenigingen en consumenten, die allemaal een rol spelen in de beperking van kunststofafval en de bestrijding van zwerfvuil op zee.

Het initiatief zal het milieubeleid ondersteunen, waaronder de nationale strategie voor een circulaire economie. Wat bijvoorbeeld zwerfvuil op zee betreft, zal het initiatief de bestaande primaire en lokale wetgeving helpen stroomlijnen en capaciteitsopbouw bieden voor centrale en lokale overheidsinstellingen.

Het zal ook bijdragen tot de ontwikkeling van een informatiesysteem voor het verzamelen en rapporteren van gegevens en tot bewustmakingsactiviteiten.

Ook zullen mogelijkheden worden onderzocht voor de inrichting van nieuwe stortplaatsen en voor alternatieve afvalbehandeling, zoals afvalverwerking in cementfabrieken en energiewinning uit afval.

Het initiatief zal betere voorwaarden scheppen voor investeringen en innovatie in de particuliere sector, met de klemtoon op groenere toeleveringsketens en productieprocessen in bedrijven van diverse omvang.

Dit innovatieve programma zal een ruim gamma aan instrumenten gebruiken voor een beter afvalbeheer en betere productie- en consumptiemethoden. Het zal worden uitgevoerd door het Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties, de Internationale Financieringsmaatschappij van de Wereldbank en Expertise France.

Na de aankondiging van voorzitter Von der Leyen zal dit project ook onder de aandacht worden gebracht op het Global Gateway-forum in Brussel op 25 en 26 oktober.

Meer informatie

Global Gateway

* Bijgewerkt op 31.7.2023 om 7.50 uur (Belgische tijd). 

 

Citaat/Citaten

De Global Gateway is de investeringsstrategie van de EU voor de wereld. Daarmee ondersteunen we de Filipijnen op weg naar een duurzame toekomst. We investeren in de overgang naar een circulaire economie en in de opwekking van groene energie. We bieden ook expertise, opleiding en technologieoverdracht om lokale gemeenschappen zelfstandiger te maken. Dit is waar de EU om geeft.

 

Ursula von der Leyen, President of the European Commission - 31/07/2023

 

Samen met de Filipijnse overheid ontwikkelen we een beleid voor een circulaire economie. Minder kunststofafval en duurzamere waardeketens zullen een positief effect hebben op de lokale bevolking, omdat er minder zwerfvuil op het land, in rivieren en in zee zal terechtkomen. In samenwerking met de overheid en de privésector kan de overgang naar een circulaire economie investeringen bevorderen en groene banen creëren.

 

Jutta Urpilainen, commissaris voor Internationale Partnerschappen - 31/07/2023

 

De EU zet zich bijzonder sterk in voor de bescherming van het milieu. We weten dat dit ook voor de Filipijnen een topprioriteit is. We zijn verheugd dat we via dit partnerschap Europese investeringen en expertise ter beschikking kunnen stellen voor de ontwikkeling van een circulaire economie in de Filipijnen. We werken samen om onze gemeenschappelijke uitdagingen het hoofd te bieden. Frankrijk speelt al enkele jaren een voortrekkersrol in de bestrijding van kunststofafval en is trots dat het aan dit initiatief kan deelnemen.

French secretary of state for development and international partnerships

Chrysoula Zacharopoulou - 31/07/2023

 

 

Bron: © Europese Unie, 1995-2023