28/02/2024

Gezocht: Openruimteparels in de Antwerpse Zuidrand

open_ruimte_korenbloem
Terug naar artikeloverzicht
Oproep naar uitvoeringsinitiatieven in het landinrichtingsproject

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) lanceert een oproep naar kleinschalige lokale initiatieven die inzetten op het weerbaar maken van de open ruimte in de Antwerpse Zuidrand. Deze oproep kadert in het Landinrichtingsproject Antwerpse Zuidrand dat sinds 9 november 2023 officieel gestart is.

De VLM biedt cofinanciering voor lokale initiatieven. De focus ligt op projecten met gerichte klimaatdoestellingen. Openruimteparels zijn acties die op korte termijn realiseerbaar zijn, maar een invloed hebben op lange termijn. Onder de Antwerpse Zuidrand verstaan we het grondgebied van de gemeenten Hemiksem, Schelle, Aartselaar, Kontich, Edegem, Lint, Hove, Boechout en de Antwerpse districten Wilrijk en Hoboken.

“Zoals zovele plaatsen in Vlaanderen heeft de Antwerpse Zuidrand met heel wat versnippering te kampen. Toch zijn er heel wat mooie, groene plekjes te vinden. Door middel van kleine projecten en ingrepen kunnen we deze versnipperde ruimten omtoveren tot één herkenbaar geheel. We maken dit landschap niet gewoon een streling voor het oog, of aangenaam om in te vertoeven. Deze ingrepen zorgen ook dat de omgeving - en de mensen die er wonen - beter beschermd zijn tegen het veranderende klimaat. We kijken uit naar verschillende Openruimteparels!"

                                                                                                              aldus de Vlaamse minister van Omgeving.

Het landschap zit momenteel verstopt achter woonlinten en wegen, waardoor de identiteit niet meteen te lezen valt. Het is sterk versnipperd. Toch wordt het landschap gekenmerkt door groene open-ruimte-kamers of onbebouwde stukken oppervlakte. Het doel is om één landschappelijk geheel te ontwikkelen. Zo staat het gebied sterker tegenover het veranderende klimaat.

De Openruimteparels nemen initiatief binnen één of meerdere van de vier klimaatthema's: water, bos, natuur en landbouw. Het gaat hier bijvoorbeeld om de aanleg van een wadi en bloemenweides, ontharding van de open ruimte, postzegelbossen, ontrommelen van groene plekjes, plaatsen van houtkanten, aanleg of herstel van een poelruimte, enzovoort. We moedigen aan om verschillende klimaatthema’s te combineren binnen een project. Het subsidiebedrag per projectvoorstel bedraagt minimaal 5.000 euro en maximaal 25.000 euro. Er is een maximale subsidie van 50% van de kostprijs.

Het initiatief staat open voor de provincie, gemeenten en organisaties. Daarnaast kunnen ook burgers impactvolle projecten uitwerken in samenspraak met lokale overheden en/of organisaties. Voor de ondersteuning en uitvoering kunnen ze terecht bij de betrokken gemeente of een andere organisatie die bereid is hieraan deel te nemen (Natuurpunt, Regionaal Landschap Rivierenland, Bosgroep, Kempens Landschap, landbouworganisaties en -bedrijven, Velt, enzovoort). ​

Projectvoorstellen kunnen tot 30 april 2024 ingediend worden via het online Plattelandsloket. De jury evalueert de projecten aan de hand van de vooropgestelde criteria. Daarna beslissen ze aan wie er welke financiering wordt toegekend.

Voor meer info kan je terecht op:

Openruimteparels

Landinrichtingsproject

Mailen kan naar openruimteparels@vlm.be

 

 

Bron: Vlaamse Landmaatschappij, Vlaamse overheid