24/01/2014

Gezamenlijk advies SERV, de SALV en de Minaraad inzake VLAREM III: milieuvoorwaarden GPBV-installaties

Terug naar artikeloverzicht

VLAREM III betreft de implementatie van BBT ("best beschikbare technologieën") m.b.t. GPBV-installaties ("GPBV" staat voor "geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging" en betreft de installaties die onder de Richtlijn Industriële Emissies vallen). Om de BBT die gepubliceerd werden in het Europees Publicatieblad te implementeren, volstaat een loutere verwijzing niet volgens de overheid en kiest de Vlaamse Regering ervoor om een titel III van het VLAREM in te voeren. In het advies gaan de Raden in op de m.b.t. VLAREM III gevoerde voorbereidingsconsultatie, het verder te voeren overleg met de sectoren, de nood aan een snelle en gestructureerde doorvertaling van de Europees vastgestelde BBT, de kwestie van het hoog beschermingsniveau versus het gelijke speelveld, en de individuele toetsing (per installatie) van BBT die niet in VLAREM III zijn opgenomen.

Dit advies werd onderschreven door de SERV, de SALV en de Minaraad; het voorbereidingsproces werd getrokken binnen het MINA-secretariaat.

Dowload het advies : VLAREM III: milieuvoorwaarden GPBV-installaties  [PDF - 96.7 KB]