31/12/2013

Gezamenlijk advies over het voorontwerp van decreet tot wijziging van regelgeving inzake natuur en bos en het voorontwerpbesluit betreffende het Natura 2000-programma enz.

Terug naar artikeloverzicht

De Minaraad en de SALV gaan in het advies op de meer strategische kwesties van het ontwerpdecreet in. De raden steunen de focus die op het realiseren van de instandhoudingsdoelstellingen wordt gelegd, maar vragen wel dat in het licht van de biodiversiteitsstrategie de biodiversiteitsdoelen buiten Natura 2000 blijvend ontwikkeld worden.