26/01/2022

Gewestelijke beboetingsentiteit geeft forse boetes voor illegale praktijken van vogelhouders

goudvink
Terug naar artikeloverzicht

De gewestelijke beboetingsentiteit van het Vlaams departement Omgeving legde recent forse boetes op aan vijftien vogelhouders die er illegale praktijken op nahielden. Aan de basis van de boetes liggen pv’s voor zware schendingen van de regelgeving over soortenbescherming- en beheer die de parketten overmaakten aan het Departement Omgeving met het oog op administratieve beboeting. De hoogste boete liep op tot meer dan 9.600 euro. Het totaal van alle boetes samen bedroeg 53.875 euro. Beter geen vogel in de hand, maar tien in de lucht.

kooienEind januari vindt het Grote Vogelweekend plaats waarbij Natuurpunt zowel de echte vogelkenners als de occasionele vogelliefhebbers oproept om gedurende een beperkte tijdspanne tuinvogels te tellen. In de praktijk blijkt niet iedereen zich te beperken tot het aanschouwen van wat vliegt en fluit in zijn tuin. De Natuurinspectie van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) stelt regelmatig processen-verbaal op voor het overtreden van de regels over soortenbescherming, voor onder meer Europese vogelsoorten. De pv’s worden altijd aan het parket overgemaakt dat bepaalt of het dossier gerechtelijk of administratief behandeld wordt. De procureur des Konings kan er dus  voor kiezen om het dossier door te sturen naar de gewestelijke beboetingsentiteit. Die legt de overtreder dan een bestuurlijke geldboete met eventuele voordeelontneming op indien zij de feiten bewezen en toerekenbaar acht. 

Julie Cornelis, beboeter bij het Departement Omgeving die de dossiers behandelde:
“De opgelegde geldboetes betroffen telkens ernstige feiten, zoals het vangen van vogels met verboden vogelvangtuigen, het houden van grote hoeveelheden ongeringde of frauduleus geringde vogels, het plegen van pootringenfraude of het bezit van gifstoffen. Eén overtreder pleegde de feiten in professioneel verband (dierenwinkel). Bij twee vogelhouders was ook sprake van herhaling, hetgeen tot een hogere boete leidt.”

Beschermde vogels

Qua vogelsoorten trof men bij de vogelhouders onder meer niet reglementair geringde vinken, putters, ernstig bedreigde barmsijzen, zeldzame sijzen, kwetsbare kruisbekken en kneus of andere kwetsbare soorten zoals de patrijs of de ernstig bedreigde kramsvogel aan. De Natuurinspectie trof soms ook grote hoeveelheden fazanten in gevangenschap aan, of spreeuwen die in de vrije natuur sterk in aantal achteruitgaan.
“We leggen een hogere boete op als er vogelsoorten bij zijn die bedreigd zijn. Bij tien vogelhouders trof men bedreigde vogels aan”, licht Julie Cornelis toe.

Dierenleed

Bij twee vogelhouders is er sprake van dierenleed. Het gaat dan bijvoorbeeld om beschermde vogels met slechts één poot of verschillende dode vogels in kooien. In één geval ging het om een vogel die beide poten miste. Regelmatig was ook sprake van bestrijding van bepaalde bestrijdbare vogelsoorten (o.a. kraaien) in strijd met de in het Soortenbesluit opgelegde voorwaarden. Zo kwam het voor dat vogelhouders de lokvogel niet voorzagen van beschutting, eten of drinken. Dat leidt tot onnodig dierenleed. De gewestelijke beboetingsentiteit houdt hiermee rekening en legt voor zulke gevallen ook een hogere boete op. 
Het vangen van vogels gebeurt bovendien vaak op een verdoken manier, veelal met onopvallende mistnetten in de tuin of op professioneel ingerichte vangplaatsen tussen een maïsveld. Dikwijls schond men ook de jachtregelgeving: bij vijf vogelhouders werden veerklemmen aangetroffen. Niet enkel het gebruik, maar ook het ‘loutere’ bezit hiervan is een schending van het Jachtvoorwaardenbesluit. 

Voordeelontneming

Tot slot kunnen overtreders zich in sommige gevallen ook aan een ontneming van het uit het misdrijf verkregen voordeel (voordeelontneming) verwachten. Zo legde de gewestelijke beboetingsentiteit een voordeelontneming van meer dan 1.600 euro op in een geval waarbij sprake was van de verkoop van een grote hoeveelheid aan zangvogels en spreeuwen. 
Vlaams minister van Omgeving, Justitie en Handhaving Zuhal Demir:
“Onze Natuurinspecteurs treden op tegen illegale praktijken. De gewestelijke beboetingsentiteit zorgt vervolgens voor gepaste sanctionering. Dat is ook de reden waarom we extra natuurinspecteurs én beboeters aanwerven. We moeten paal en perk stellen aan zij die onze regelgeving overtreden. Deze cijfers bewijzen alvast dat Vlaanderen haar verantwoordelijkheid neemt wanneer het parket niet overgaat tot gerechtelijke vervolging. Liever tien vogels in de lucht dan in de verkeerde handen”.
 

Foto: Putter met bewerkte pootring

putter_met_pootring

 

Bron: Departement Omgeving, Vlaamse Overheid