Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) 'Leidingstraat Dilsen-Lommel'

Gepubliceerd op 10/12/2003

De Vlaamse regering keurde begin mei de voorlopige vaststelling goed van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) 'Leidingstraat Dilsen-Lommel'. Het
aangeduide trac moet een nieuwe aardgastransportleiding van Fluxys mogelijk maken om zo de aardgasbevoorrading van de omgeving Lommel te verzekeren. Het openbaar onderzoek vond plaats tussen 2 juni en 31 juli. De
termijn voor de definitieve vaststelling begint te lopen vanaf de einddatum van het onderzoek en vervalt op 27 januari 2004. Nu beslist de Vlaamse regering de vaststellingstermijn te verlengen tot 27 maart 2004, gezien het besluit ook nog voor advies naar de Raad van State moet.

Bron: Vlaamse regering in kort bestek.