08/06/2018

Geothermie veilig en kosteneffectief versnellen

Terug naar artikeloverzicht

De productie van duurzame aardwarmte in Nederland kan groeien van 3 petajoule (PJ) nu naar 50 PJ per jaar in 2030 en zelfs 200 PJ in 2050. Om dit te bereiken is een nieuwe aanpak nodig die de ontwikkeling van geothermie versnelt. Die staat beschreven in het Masterplan Aardwarmte van Stichting Platform Geothermie, DAGO, Stichting Warmtenetwerk en EBN, waaraan TNO als expert op dit gebied een bijdrage leverde. 

Een van de grote belemmeringen voor groei naar 50 PJ in 2030 is dat voor grote delen van de ondergrond van Nederland nog onvoldoende zeker is of ze geschikt zijn voor geothermie. Het rapport laat zien dat een andere benadering, het zogeheten play-based portfolio, deze belemmering kan wegnemen. Een homogene laag in de ondergrond wordt wel een ‘play’ genoemd. Door optimale deling van kennis die wordt opgedaan bij gezamenlijke exploratie van de ondergrond, wordt de kans op een succesvolle volgende boring maximaal vergroot.

In 2017 waren er in Nederland zestien aardwarmte-installaties actief, goed voor ongeveer 3 PJ. Door de nieuwe aanpak is een groei naar honderden doubletten en een veelvoud aan geproduceerde aardwarmte goed mogelijk. De benadering, die gebruikelijk is in de olie- en gassector, heeft ook een financieel voordeel dat kan oplopen tot maar liefst twee miljard euro.

De play-based portfolio benadering betekent een optimale ontwikkeling na van de publieke ondergrond. De hoeveelheid geproduceerde geothermische energie groeit aanzienlijk vergeleken met de ‘stand alone’ benadering waarbij kennis sub-optimaal wordt gedeeld.

De nieuwe aanpak kent tal van voordelen. Door gezamenlijk te boren spreiden partijen de financiële risico’s, nieuwe operators maken gebruik van eerder opgedane ervaringen, kennis over de ondergrond wordt gedeeld, door samen op te trekken is beter in te spelen op de vraag naar warmte en de inrichting van de benodigde infrastructuur en tenslotte kostenbesparingen.

Lees meer:

EBN Samengesteld rapport

 

Bron: TNO