19/10/2020

Geo-groep NV werd toegevoegd aan ons adresboek

Terug naar artikeloverzicht

We verwelkomen Geo-groep NV in ons adresboek. Hieronder een korte omschrijving van hun activiteiten:

Geo-Groep NV is een jonge bedrijvengroep met hoofdzetel te Geel, actief in diverse milieutechnieken waaronder: - Verwerking van afvalwater en slib te WWT Geel, afkomstig van verschillende leveranciers uit de industrie, productiebedrijven en ambachten. - Uitbating en onderhoud van een slibverbrandingsinstallatie voor de verwerking van vloeibaar en ontwaterd slib afkomstig van Aquafin te SVI Brugge. - Een complete aanpak en ondersteuning voor de bouw van uw waterzuivering en slibbehandeling.

Klik hier om het profiel te bekijken