11/02/2002

Geen verhoging van heffing afvalwater voor gezinnen

Terug naar artikeloverzicht

Vlaams minister van leefmilieu en landbouw Vera Dua ontkent dat de heffing op het afvalwater voor gezinnen verhoogd zal worden. Zij spreekt hiermee berichten van het Vlaams Economisch Verbond tegen.

Het VEV bracht deze verhoogde heffing in verband met de verplichte afkoppeling van bedrijven die nu afvalwater lozen op een waterzuiveringsinstallatie (RWZI). Het gaat om bedrijven die toxisch afvalwater lozen of afvalwater dat een probleem kan opleveren voor de waterzuivering. Deze bedrijven waren ook in het verleden al verplicht om af te koppelen van de riolering en hun afvalwater zelf te zuiveren.

Een recente omzendbrief van minister Dua maakt een uitzondering op het afkoppelingsbeleid voor bedrijven die niet toxisch afvalwater lozen of afvalwater dat een positief effect heeft op de waterzuivering. Deze bedrijven kunnen een contract met Aquafin afsluiten waardoor ze verder op de riolering kunnen blijven lozen. Het gaat bijvoorbeeld om bedrijven uit de voedingsindustrie.
Op dit ogenblik worden er criteria uitgewerkt om te bepalen welke bedrijven voor dit soort contracten in aanmerking kan komen. Het is hierbij zeer belangrijk dat de positieve geest van de omzendbrief ook in de praktijk wordt omgezet.

info: Ann Bats, woordvoerder van minister Dua
tel. (02) 553 27 81
e-mail: persdienst.dua@vlaanderen.be