01/07/2003

GeDIS-klantenkantoren openen hun deuren

Terug naar artikeloverzicht

Op 1 juli 2003 worden in Vlaanderen tien GeDIS-klantenkantoren geopend. Zo'n klantenkantoor is een full-servicebureau. De huishoudelijke klanten kunnen er terecht voor alle informatie rond de procedures bij betaalproblemen, de installatie van budgetmeters, en in de meeste klantenkantoren zal ook een oplaadterminal staan om de betaalkaarten van de budgetmeters op te laden. Bovendien wordt in deze klantenkantoren advies verstrekt over rationeel energiegebruik (REG) en informatie over algemene aansluitingsvoorwaarden.

Met de opening van deze klantenkantoren beantwoordt de nieuwe organisatie GeDIS (Gemeentelijk Samenwerkingsverband voor Distributienetbeheer) aan de wettelijke verplichtingen. Voor hun dienstverlening doen de gemengde Vlaamse distributienetbeheerders een beroep op GeDIS.

 

Organisatie distributienetbeheer

Vanaf 1 juli 2003 is de energiemarkt in Vlaanderen volledig vrij. De gemengde energie-intercommunales Gaselwest, Imewo, Intergem, Imea, Iveka, Iverlek, Sibelgas, Intermosane en Igao zijn aangeduid als distributienetbeheerder voor hun grondgebied. Conform de regelgeving terzake, zullen ze zich voortaan nog uitsluitend toeleggen op alles wat met aansluitingen en distributienetten elektriciteit en aardgas te maken heeft.

Om hun opdrachten uit te voeren, doen de gemengde distributienetbeheerders in Vlaanderen een beroep op drie partijen:

GeDIS staat in voor de voorbereiding van strategische en vertrouwelijke beslissingen van de distributienetbeheerders. Het heeft onder meer als taak de activiteiten rond rationeel energiegebruik (REG) en openbare dienstverplichtingen te cordineren.

Indexis heeft als taak de meetgegevens te verzamelen, te verwerken en door te sturen aan de marktspelers die er conform de wettelijke bepalingen recht op hebben.

ENF exploiteert, onderhoudt en ontwikkelt distributienetten voor elektriciteit en aardgas, in opdracht van distributienetbeheerders.

 

GeDIS-klantenkantoren

Door de vrijmaking van de energiemarkt was het nodig de dienstverlening van de bestaande klantenkantoren grondig te hertekenen. Energie verkopen behoort immers niet langer tot de activiteiten van de intercommunales. Voor vragen in verband met energielevering kunnen de klanten voortaan terecht bij de energieleverancier van hun keuze.

De energie-intercommunales zijn aangeduid als distributienetbeheerders en hebben eigen specifieke taken. De distributienetbeheerders uit de gemengde sector in Vlaanderen hebben besloten een aantal taken samen uit te voeren. Ze hebben hiervoor het filiaal GeDIS opgericht. GeDIS staat voor Gemeentelijk Samenwerkingsverband voor Distributienetbeheer. Het bouwt contactmogelijkheden uit voor de huishoudelijke klanten met de distributienetbeheerders via eigen GeDIS-klantenkantoren.

In de beginfase komt er minstens n GeDIS-klantenkantoor op het grondgebied van elke distributienetbeheerder. In de nabije toekomst komen er nog klantenkantoren bij.

In de GeDIS-klantenkantoren kunnen huishoudelijke klanten terecht voor informatie over:

rationeel energiegebruik (REG)

de procedures bij betaalproblemen (waaronder de plaatsing van budgetmeters)

algemene aansluitingsvoorwaarden.


Rationeel energiegebruik

Conform de wettelijke bepalingen zal in elk klantenkantoor een REG-adviseur aanwezig zijn. Die REG-adviseur geeft specifiek REG-advies op vlak van energiebesparende maatregelen, de acties die door de distributienetbeheerders of de overheid worden gevoerd rond REG en de premies die worden toegekend voor de installatie of aanschaf van energiezuinige toestellen.

De REG-adviseur kan de huishoudelijke klant ook inzicht verschaffen in de manier waarop de energierekening tot stand komt en wat de invloed is van de werking van een aantal toestellen en installaties op het verbruik en dus op de energierekening.

Dienstverlening bij betaalproblemen

Distributienetbeheerders blijven een intensieve rol spelen in de benadering van huishoudelijke eindafnemers die zich in een financieel moeilijke situatie bevinden. Huishoudelijke afnemers die door hun leverancier worden opgezegd en geen nieuwe stroomleverancier vinden, komen terecht in het systeem van de sociale openbare dienstverplichtingen die de Vlaamse regering aan alle distributienetbeheerders oplegt. Met andere woorden, de distributienetbeheerder van de gemeente waar de klant woont, is dan verplicht elektriciteit aan de klant te leveren. Hij wordt sociale leverancier.


GeDIS heeft als opdracht alle activiteiten rond sociale openbare dienstverplichtingen te cordineren. In de GeDIS-klantenkantoren kunnen de huishoudelijke afnemers dan ook terecht voor alle informatie rond de procedures bij betaalproblemen en de installatie van budgetmeters. In een aantal kantoren staat ook een oplaadterminal om de energiekaart van de budgetmeters op te laden.

Besluit:

De vrijgemaakte energiemarkt legt nieuwe spelregels op. In Vlaanderen leveren de gemengde distributienetbeheerders alle mogelijke inspanningen om loyaal uitvoering te geven aan de wetgeving in het kader van het vrijmaken van de energiemarkt. Ze willen dit doen in een totale onafhankelijkheid en neutraliteit ten opzichte van alle leveranciers.

Hun dienstverlening willen ze van bij de start op een kwalitatief hoog niveau aanbieden: efficint en kostenbewust om op die manier bij te dragen tot een performante marktwerking.

Bron: GEdis

Meer informatie op www.gedis.be