Gebruik van gronden in het Vlaams ecologisch netwerk (VEN)

Gepubliceerd op 26/11/2003

De Vlaamse regering keurt na advies van de Raad van State definitief het besluit goed ter uitvoering van het gebiedsgericht natuurbeleid en de definitieve vaststelling van de afbakeningsplannen van Grote Eenheden Natuur en Grote Eenheden Natuur in Ontwikkeling. Het besluit heeft tot doel rechtszekerheid en duidelijkheid te bieden aan de eigenaars en gebruikers van gronden in het Vlaams ecologisch netwerk (VEN). Het biedt een overzicht van de mogelijke maatregelen, de ontheffingsmogelijkheden, de vergoedingen en de evaluatie bij de uitvoering van de maatregelen.

Bron: persdienst Vlaamse regering.