31/01/2024

Gebiedswerking loont

waterloop-2.jpg
Terug naar artikeloverzicht

De Vlaamse overheid investeert in de realisatie en coördinatie van verschillende gebiedsprogramma’s en lopende strategische projecten.

 • Vlaamse Rand rond Brussel
  • Woluwevallei: het herstel van de connectie tussen water en omgeving
  • Groene Noordrand: landschapsbrede aanpak met focus op productieve landschappen en groenblauwe dooradering
  • Zuidelijke Zennevallei: werken aan een klimaatbestendige en leefbare vallei
  • Vrijwaren van bebouwing van watergevoelige gebieden van Zennevallei tot Zoniënwoud
 • IJzer- en Handzamevallei: het hoofd bieden aan klimaatuitdagingen voor de waterhuishouding in het gebied
 • Denderstreek
  • Ambitieus aan de slag met sponslandschappen
  • Ontrafelen van de Denderknoop in de bebouwde omgeving (professionele coördinatie van de gebiedswerking)
 • Nationaal Park Hoge Kempen: uitbouw nationaal park door groenblauwe verbindingen tussen park en dorpskern 
 • ORIOM: Versterking groenblauwe verbindingen in de Vrouwvlietvallei doorheen Mechelen 
 • Regionet Leuven: Realisatie belangrijk vervoersknooppunt in Leuvense regio
 • Antwerpse Regio
  • Oostelijke Rand van Antwerpen - De Nieuwe Rand: inzet op lokale onthardingsprojecten
  • Grenspark Groot-Saeftinghe: bouwen aan robuuste Scheldepolders 
 • Mandelvallei: uitbouw gebiedswerking rond water in de vallei en het kanaal Roeselare-Leie
 • Zuid-West-Vlaanderen: gecoördineerde aanpak bouwshift.

In totaal gaat het om:

 

 

Bron: Departement Omgeving, Vlaamse overheid