16/03/2018

Fusiedecreet omgeving

Terug naar artikeloverzicht
 
De Vlaamse Regering hecht haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet over de gevolgen van een vrijwillige samenvoeging van gemeenten, op het vlak van sectorregelgeving rond omgeving. Fusies van geeenten kunnen namelijk een invloed hebben op bepaalde aspecten van lopende beslissingsprocedures, bijvoorbeeld over de correcte uitvoering van inspraakmomenten, de samenstelling van commissies of comités, of de bevoegdheid van de deputatie bij een project op het grondgebied van twee gemeenten die fuseren. Over dit voorontwerp van decreet wordt het advies ingewonnen van de MiNa-Raad en van de SARO, daarna gaat het voor advies naar de Raad van State.  

3 documenten:

 
 
Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad 16 maart 2018