09/12/2020

Fundamentele transformatie van het vervoer: Commissie presenteert plan voor groene, slimme en betaalbare mobiliteit

duurzaam-vervoer
Terug naar artikeloverzicht

De Europese Commissie heeft vandaag haar strategie voor duurzame en slimme mobiliteit gepresenteerd, samen met een actieplan dat de komende vier jaar als leidraad zal dienen. Het plan telt 82 initiatieven. De strategie vormt de basis voor de groene en digitale transformatie van een Europees vervoerssysteem dat beter bestand zal zijn tegen crisissen. Zoals afgesproken in de Europese Green Deal, moet ons vervoerssysteem tegen 2050 slim, concurrerend, veilig, toegankelijk en betaalbaar zijn en 90 % minder broeikasgassen uitstoten.

Frans Timmermans, uitvoerend vicevoorzitter voor de Europese Green Deal: “Om onze klimaatdoelstellingen te halen, moet de uitstoot van de vervoerssector duidelijk naar beneden. Deze strategie zal de manier veranderen waarop mensen en goederen zich binnen Europa bewegen en het gemakkelijk maken om verschillende vervoerswijzen in één reis te combineren. Wij hebben ambitieuze streefdoelen voor het hele vervoerssysteem vastgesteld, om een duurzaam, slim en veerkrachtig herstel van de COVID-19-crisis te waarborgen.”

Adina Vălean, commissaris voor Vervoer: “Vervoer verbindt de Europese burgers en bedrijven met elkaar en is voor iedereen belangrijk. Door digitale technologie kunnen wij de manier waarop wij ons verplaatsen radicaal veranderen en onze mobiliteit slimmer, efficiënter en groener maken. Wij moeten bedrijven een stabiel kader bieden voor de groene investeringen die zij de komende decennia moeten maken. Met deze strategie zullen we een efficiënter en veerkrachtiger vervoerssysteem tot stand brengen, dat goed op weg is om de uitstoot te verminderen overeenkomstig de doelstellingen van de Europese Green Deal.”

Mijlpalen voor een slimme en duurzame toekomst

Alle vervoerswijzen moeten duurzaam worden, met ruim beschikbare groene alternatieven die de juiste stimulansen bieden om de overgang te bevorderen. Concrete mijlpalen zullen het Europese vervoerssysteem op schema houden naar een slimme en duurzame toekomst:

Tegen 2030:

 • rijden er op de Europese wegen ten minste 30 miljoen emissievrije voertuigen
 • zijn 100 Europese steden klimaatneutraal
 • is het hogesnelheidsspoorverkeer in heel Europa verdubbeld
 • is georganiseerd gemeenschappelijk vervoer voor reizen van minder dan 500 km klimaatneutraal
 • wordt geautomatiseerde mobiliteit op grote schaal uitgerold
 • zijn emissievrije zeeschepen klaar voor de markt

Tegen 2035:

 • zijn emissievrije grote luchtvaartuigen klaar voor de markt

Tegen 2050:

 • zijn bijna alle auto's, bestelwagens, bussen en nieuwe zware bedrijfsvoertuigen emissievrij
 • is het goederenvervoer per spoor verdubbeld
 • is het multimodale trans-Europese vervoersnetwerk (TEN-T) volledig klaar voor duurzaam en slim vervoer met hogesnelheidsconnectiviteit

Tien belangrijke actiegebieden om die visie te realiseren

De strategie bevat 82 initiatieven met concrete maatregelen om onze doelstellingen te verwezenlijken. Die initiatieven zijn verdeeld in tien belangrijke actiegebieden (“vlaggenschepen”).

Duurzaam

Duurzaam vervoer betekent in de praktijk:

 • het gebruik van emissievrije voertuigen, vaartuigen en vliegtuigen, hernieuwbare en koolstofarme brandstoffen en de bijbehorende infrastructuur bevorderen, bijvoorbeeld door tegen 2030 drie miljoen openbare oplaadpunten te installeren
 • zorgen voor emissievrije luchthavens en havens, bijvoorbeeld door nieuwe initiatieven om duurzame brandstoffen voor de luchtvaart en de scheepvaart te begunstigen
 • zorgen voor duurzame en gezonde interstedelijke en stedelijke mobiliteit, bijvoorbeeld door de komende tien jaar het hogesnelheidsspoorverkeer te verdubbelen en extra fietsinfrastructuur te ontwikkelen
 • het goederenvervoer groener maken, bijvoorbeeld door het goederenvervoer per spoor tegen 2050 te verdubbelen
 • een koolstofbeprijzing en betere stimulansen voor gebruikers invoeren, bijvoorbeeld een uitgebreide reeks maatregelen om een eerlijke en efficiënte prijsstelling voor alle vervoerswijzen te waarborgen

Slim

Innovatie en digitalisering zullen bepalen hoe passagiers en goederen zich in de toekomst verplaatsen als de juiste voorwaarden worden gecreëerd. Punten in de strategie:

 • geconnecteerde en geautomatiseerde multimodale mobiliteit realiseren, bijvoorbeeld met multimodale tickets en een naadloze overslag van vracht tussen verschillende vervoerswijzen
 • innovatie en het gebruik van gegevens en artificiële intelligentie (AI) bevorderen voor slimmere mobiliteit, bijvoorbeeld door de inzet van drones en onbemande luchtvaartuigen ten volle te ondersteunen en verder te werken aan een gemeenschappelijke Europese ruimte voor mobiliteitsgegevens

Veerkrachtig

Vervoer is een van de sectoren die het zwaarst door de COVID-19-pandemie worden getroffen en veel bedrijven ondervinden enorme operationele en financiële moeilijkheden. De Commissie verbindt zich ertoe:

 • de eengemaakte markt te versterken, bijvoorbeeld door de inspanningen en investeringen voor de voltooiing van het trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T) tegen 2030 op te voeren en de betere heropbouw van de sector te ondersteunen door meer overheids- en privé-investeringen in de modernisering van de vloot in alle vervoerswijzen
 • te zorgen voor billijke en rechtvaardige mobiliteit voor iedereen, bijvoorbeeld door de nieuwe mobiliteit betaalbaar en toegankelijk te maken in alle regio's en voor alle passagiers, ook voor personen met beperkte mobiliteit, en de sector aantrekkelijker te maken voor werknemers
 • de veiligheid en beveiliging in alle vervoerswijzen te verhogen, onder meer door het aantal dodelijke slachtoffers tegen 2050 bijna tot nul te reduceren

Achtergrond

Vervoer is goed voor ongeveer 5 % van het bbp van de EU en biedt werk aan meer dan 10 miljoen mensen in Europa. Het is essentieel voor Europese bedrijven en mondiale toeleveringsketens. Tegelijk gaat dat ten koste van onze samenleving: uitstoot van broeikasgassen en verontreinigende stoffen, lawaai, verkeersongevallen en opstoppingen. De uitstoot van het vervoer vertegenwoordigt ongeveer een kwart van de totale broeikasgasemissies in de EU.

Deze inspanning om het vervoer te hervormen komt op een moment dat de sector kreunt onder de gevolgen van het coronavirus. Door meer publieke en private investeringen in de modernisering en de vergroening van onze vloot en infrastructuur en door de versterking van de eengemaakte markt, hebben wij een historische kans om het Europese vervoer duurzamer te maken en om het wereldwijd beter te laten concurreren en beter bestand te maken tegen toekomstige crisissen.

Er mag echter niemand uit de boot vallen: het is van cruciaal belang dat mobiliteit voor iedereen beschikbaar en betaalbaar is, dat plattelandsgebieden en afgelegen regio's verbonden blijven en dat de sector goede sociale voorwaarden en aantrekkelijke banen biedt.

Meer informatie

Werkdocument van de diensten van de Commissie

Wetgevend actieplan

Vragen en antwoorden — Strategie voor slimme en duurzame mobiliteit

Factsheet — De sector vervoer en mobiliteit

Filmpje

 

 

Bron: © Europese Unie, 1995-2020