27/06/2002

Fort van Steendorp wordt Vlaams natuurreservaat

Terug naar artikeloverzicht

Vlaams minister van leefmilieu en landbouw Vera Dua gaat het Fort van Steendorp (Temse) inrichten als Vlaams Natuurreservaat. Het is hierbij de bedoeling om het Fort als verblijfplaats voor vleermuizen te handhaven en te verbeteren.

De afdeling Natuur van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap heeft het Fort van Steendorp overgekocht van het Belgisch leger. Het gebied is op het gewestplan aangeduid als natuurgebied met wetenschappelijke waarde of natuurreservaat. Op Europees vlak staat het gebied aangemeld als speciale beschermingszone in uitvoering van de Habitatrichtlijn. Het Fort zelf is beschermd als monument, de omgeving ten westen en ten zuiden als landschap.

De plannen voor het beheer van het Fort en de aanpalende terreinen worden nu voorbereid en zullen in het najaar via een infocampagne en infovergadering voorgelegd worden aan het ruime publiek. Vlaams minister Vera Dua beklemtoont dat de inrichting van het Fort als natuurreservaat niet betekent dat het gebied zal afgesloten worden. Net als in andere reservaten is recreatief medegebruik n van de doelstellingen.

info: Ann Bats, woordvoerder van minister Vera Dua
tel. (02) 553 27 81
e-mail: persdienst.dua@vlaanderen.be