19/05/2022

Flux50 werd toegevoegd aan ons adresboek

Terug naar artikeloverzicht

We verwelkomen Flux50 in ons adresboek. Hieronder een korte omschrijving van hun activiteiten:

Flux50 is de Vlaamse speerpuntcluster voor energie. Vlaanderen wil de samenwerking rond strategische belangrijke domeinen (speerpunten) bevorderen. Dit Vlaamse clusterbeleid is een initiatief van het Agentschap Innovatie en Ondernemen (VLAIO). Zo wil Flux50, met de steun van VLAIO, bruggen bouwen tussen onderzoek, innovatieve groeibedrijven en de beleidsmakers binnen de energiesector. Flux50 verenigt en mobiliseert 200 leden om de energietransitie technologisch te ondersteunen en de competitiviteit van Vlaanderen te vergroten. Met als uiteindelijk doel om in Vlaanderen een Smart Energy Regio te creëren en deze internationaal uit te dragen. Het baseert zijn activiteiten op 3 pijlers: 1. Informeren: opleiden en delen van kennis. 2. Innoveren: initiëren, stimuleren en ondersteunen van samenwerkingen over sectoren heen (zoals energie, bouw en IT) in concrete projecten. Voor deze projecten voorziet VLAIO ook de nodige ondersteuning en middelen. 3. Internationaliseren: promoten van de Vlaamse energie-industrie in het buitenland via de uitbouw van een internationaal netwerk.

Klik hier om het profiel te bekijken