22/11/2017

Finale draft WT beschikbaar

afvalverbranding
Terug naar artikeloverzicht

De finale draft van de herwerkte BREF WT (Waste Treatment), inclusief BBT-conclusies, werd door het Europese IPPC Bureau publiek beschikbaar gesteld via http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/ (FD 10.2017).

Op 19-20 december zal het Artikel 13 Forum zijn advies geven over de voorgestelde inhoud van de BREF en de BBT-conclusies.

De Europese Commissie zal met dit advies rekening houden bij de vaststelling van de BBT-conclusies.