Finale draft BREF WI te raadplegen

Gepubliceerd op 21/12/2018

De finale draft van de herwerkte BREF WI (Waste Incineration ), inclusief BBT-conclusies, werd door het Europese IPPC Bureau publiek beschikbaar gesteld via http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/BREF/WI/WI_BREF_FD_Black_Watermark.pdf .  

Op de volgende bijeenkomst zal het Artikel 13 Forum een advies geven over de voorgestelde inhoud van deze BREF en de BBT-conclusies. De Europese Commissie zal met dit advies rekening houden bij de vaststelling van de BBT-conclusies.