Finale draft BREF FDM beschikbaar

Gepubliceerd op 22/10/2018

De finale draft van de herwerkte BREF FDM (Food, Drink and Milk Industries), inclusief BBT-conclusies, werd door het Europese IPPC Bureau publiek beschikbaar gesteld via http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/ (FD 10.2018). Op 27/11/2018 zal het Artikel 13 Forum zijn advies geven over de voorgestelde inhoud van deze BREF en de BBT-conclusies. De Europese Commissie zal met dit advies rekening houden bij de vaststelling van de BBT-conclusies.