12/09/2013

Finale draft BBT voor Asfaltcentrales beschikbaar

asfaltcentrales
Back to article overview

De finale draft van de BBT-studie voor Asfaltcentrales is vanaf nu online beschikbaar. De leden van het begeleidingscomité en de stuurgroep van het BBT-kenniscentrum hebben tot 27 september gelegenheid om hun akkoord over de finale draft te geven, of eventuele commentaren over te maken. Na goedkeuring zal de studie in boekvorm worden uitgebracht.

Deze studie is een herziening van de BBT-studie uit 2001. Bij de herziening zijn de BBT-conclusies en aanbevelingen aangepast aan de huidige stand der techniek en aan de huidige economische toestand van de sector. De studie behandelt de milieuimpact van de asfaltcentrale vanaf de aanvoer en op- en overslag van grondstoffen, het transport naar de installatie en het mengproces tot aan de afvoer via vrachtwagens van het warme asfaltmengsel.

Download de finale draft  : Beste Beschikbare Technieken voor asfaltcentrales