Evaluatie energieprestatieregelgeving 2013

Gepubliceerd op 30/05/2013

De Minaraad en de SERV geven een advies over de voorstellen van het Vlaams Energieagentschap (VEA) om de energieprestatieregelgeving aan te passen. De raden vinden de voorstellen een stap in de goede richting. Verder benadrukken de raden het belang van de studie over de kostenoptimale niveaus en een snelle actualisatie van de EPB-berekeningsmethodiek. Gebouwrenovatie is een prioriteit met een groot energiebesparingspotentieel en met de mogelijkheid op een groot aantal nieuwe banen. Er moet wel worden nagegaan waarom rendabele investeringen niet gebeuren en ook zijn bijkomende inspanningen nodig op het vlak van de handhaving. Tot slot vragen de raden dat de eisen, berekeningsmethodes en procedures snel worden aangepast.

 

Uitgever: SERV - Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen