Terug naar artikeloverzicht

Een nieuwe Europese noodverordening is sinds 30 december 2022 van kracht om op korte termijn meer projecten voor hernieuwbare energie in Europa te realiseren. Men wil zo snel mogelijk de afhankelijkheid van gas verminderen en de transitie naar groene energie versnellen.

Deze noodverordening gaat onmiddellijk in werking gedurende 18 maanden (tot en met 29 juni 2024). Alle lidstaten zijn verplicht om vergunningen inzake hernieuwbare energie sneller te behandelen en bepaalde milieuregels tijdelijk te versoepelen. 

De verordening is van toepassing op projecten voor hernieuwbare energie waar een omgevingsvergunning voor nodig is en verkort de termijnen:

  • Installatie van nieuwe zonnepanelen, zonneboilers en energieopslagfaciliteiten; 
  • Repowering van projecten voor hernieuwbare energie;
  • Installatie van warmtepompen;
  • Noodzakelijke aansluitingen op het elektriciteitsnet.

 
Meer informatie over de Europese Noodverordening

 

 

Bron: Departement Omgeving, Vlaamse Overheid