21/12/2022

Europese Green Deal: 4,11 miljard euro uit het moderniseringsfonds om de transitie naar schone energie in acht lidstaten te versnellen

windmolens_zonnepanelen
Terug naar artikeloverzicht

In het tweede werkingsjaar heeft het moderniseringsfonds in totaal 4,11 miljard euro uitbetaald ter ondersteuning van 61 projecten in acht begunstigde landen. Mede dankzij deze projecten is het mogelijk de energiesystemen te moderniseren, de uitstoot van broeikasgassen in de sectoren energie, industrie, vervoer en landbouw te verminderen en de energie-efficiëntie te verbeteren. Mede dankzij steun voor deze investeringen kunnen de betrokken lidstaten hun klimaat- en energiedoelstellingen voor 2030 halen en de groene transitie in de EU versnellen.

Dit jaar hebben de volgende landen steun uit het fonds gekregen: Kroatië (119,8 miljoen euro), Tsjechië (1,34 miljard euro), Estland (62,4 miljoen euro), Hongarije (74,3 miljoen euro), Litouwen (85 miljoen euro), Polen (643,2 miljoen euro), Roemenië (1,39 miljard euro) en Slowakije (399,5 miljoen euro). In juni is al 2,4 miljard euro uitbetaald ter ondersteuning van 45 investeringsvoorstellen. Vandaag wordt nog eens 1,71 miljard euro uitbetaald voor 16 investeringsvoorstellen.

De 61 investeringsvoorstellen die dit jaar in het kader van het moderniseringsfonds zijn geselecteerd, houden verband met de productie van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen, de modernisering van energienetwerken en energie-efficiëntie in de energiesector, de industrie, gebouwen en de vervoerssector, en de vervanging van steenkool voor de productie van elektriciteit door brandstoffen met een lagere koolstofintensiteitEnkele voorbeelden van voorstellen die financiering hebben ontvangen:

  • de productie van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen en de opslag van batterijen ter ondersteuning van het elektriciteitsnet in Kroatië;
  • de modernisering van de straatverlichting in gemeenten, de omschakeling van steenkool op biomassa en gas in installaties voor stadsverwarming en ETS-installaties, en de vergroting van de energie-efficiëntie in Tsjechië;
  • energie-efficiënt openbaar vervoer met weinig emissies in Estland;
  • de optimalisering, de digitalisering en de automatisering van productieprocessen om het elektriciteitsverbruik en het gebruik van materiaal in Hongarije te verminderen;
  • de renovatie van openbare gebouwen, de verhoging van de energie-efficiëntie en de ontwikkeling van de productiecapaciteit voor hernieuwbare waterstof in Litouwen;
  • de bouw van verwarmingsinstallaties op basis van hernieuwbare energiebronnen en de verbetering van de energie-efficiëntie in de industrie in Polen;
  • de bouw van acht zonneparken en twee stoom- en gascentrales, de vervanging van bruinkool door hernieuwbare energiebronnen en gas voor de productie van elektriciteit en de modernisering van de elektriciteitsnetten in Roemenië;
  • het herstel en de uitbreiding van de netwerken voor stadsverwarming en -koeling, en decarbonisatieprojecten in de industriële sector in Slowakije.

De uiterste termijn voor begunstigde lidstaten om investeringsvoorstellen in te dienen voor potentiële steun uit het moderniseringsfonds in het kader van de volgende uitbetalingscyclus, is 19 januari 2023 voor niet-prioritaire voorstellen en 16 februari 2023 voor prioritaire voorstellen.

Achtergrondinformatie

Het moderniseringsfonds wordt met opbrengsten uit de veiling van emissierechten in het kader van het EU-emissiehandelssysteem gefinancierd en ondersteunt tien lagere-inkomenslanden in de EU bij de transitie naar klimaatneutraliteit. De begunstigde landen zijn Bulgarije, Kroatië, Tsjechië, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Polen, Roemenië en Slowakije.

De uitbetalingen van vandaag zetten de belangrijke steun uit het moderniseringsfonds in het kader van eerdere investeringscycli voort. Op grond van het voorlopig akkoord van 18 december over de versterking van het EU-emissiehandelssysteem zal het moderniseringsfonds worden uitgebreid en nog drie andere lidstaten financiële bijstand verlenen bij het transitieproces (Portugal, Griekenland en Slovenië).

Het moderniseringsfonds ondersteunt investeringen in de productie en het gebruik van energie uit hernieuwbare energiebronnen, energie-efficiëntie, energieopslag, de modernisering van energienetwerken (onder meer stadsverwarming, leidingen en elektriciteitsnetten) en een rechtvaardige transitie in koolstofafhankelijke regio's.

In 2021 heeft het fonds 898,43 miljoen euro beschikbaar gesteld aan acht begunstigde landen. Het fonds vormt een aanvulling op andere Europese instrumenten, zoals het cohesiebeleid en het Fonds voor een rechtvaardige transitie. Het fonds mobiliseert aanzienlijke middelen om de begunstigde lidstaten te helpen investeringen te ondersteunen overeenkomstig het REPowerEU-plan en het “Fit for 55”-pakket. Het fonds valt onder de verantwoordelijkheid van de begunstigde landen, die nauw samenwerken met de Europese Commissie en de Europese Investeringsbank.

De activiteiten van de EIB ter beoordeling van investeringsvoorstellen in het kader van het moderniseringsfonds zijn gescheiden van de normale activiteiten van de EIB op het gebied van financiering en technische bijstand om mogelijke belangenconflicten te voorkomen bij de uitvoering van de overeenkomstig de ETS-richtlijn en de uitvoeringsverordening van de Commissie van 9 juli 2020 gemandateerde activiteiten.

Meer informatie

Vastgestelde uitbetalingsbesluiten

Bevestigingen van prioritaire investeringen

Aanbevelingen van het investeringscomité van het moderniseringsfonds

Lijst van bevestigde en aanbevolen investeringsvoorstellen

Website van het moderniseringsfonds

Werk maken van de Europese Green Deal

 

 

Bron: © European Union, 1995-2022