17/02/2023

Europese Commissie stelt Vlaanderen in gebreke voor het uitblijven van verscherpte maatregelen tegen nitraatverontreiniging in water

waterloop-3.jpg
Terug naar artikeloverzicht

16 februari 2023 - De Europese Commissie heeft op 15 februari de Vlaamse overheid in gebreke gesteld voor het uitblijven van verscherpte maatregelen tegen nitraatverontreiniging in Vlaanderen. Immers bijna alle oppervlaktewateren bevinden zich in eutrofe toestand. Dat betekent dat er te veel voedingsstoffen in het water zitten, met een beperkt waterleven tot gevolg. De waterkwaliteit in Vlaanderen behoort daarmee tot de slechtste in Europa. 

​De Europese Commissie stelt dat de opeenvolgende mestactieplannen voor Vlaanderen sinds 2015 niet de verwachte resultaten hebben opgeleverd zoals blijkt uit de recentste rapporten. De Commissie meent dat de Vlaamse autoriteiten uiterlijk tegen juni 2020 aangescherpte maatregelen hadden moeten nemen om de waterkwaliteit te verbeteren.

Herhaaldelijk heeft de Europese Commissie de voorbije jaren haar bezorgdheden over de slechte waterkwaliteit geuit en aangedrongen om veel krachtigere maatregelen te nemen en de oorzaak van de problemen en de hotspots van nitraatvervuiling aan te pakken.

De Commissie stelt dat Vlaanderen verzuimd heeft zijn verplichting na te komen verscherpte maatregelen te nemen zodra duidelijk werd dat de genomen maatregelen niet toereikend waren. De Commissie dringt aan om onmiddellijk actie te nemen. 

De Vlaamse overheid bekijkt nog de precieze impact van deze ingebrekestelling en heeft nu twee maanden de tijd om op de brief te reageren. ​

Bron: Inbreukenpakket voor februari: voornaamste beslissingen

 

 

Bron: Vlaamse Landmaatschappij, Vlaamse overheid