20/04/2020

Europees Actieplan Circulaire Economie: circulaire producten en diensten moeten norm worden

aardbol-in-handen
Terug naar artikeloverzicht

Op 11 maart 2020 presenteerde de Europese Commissie haar nieuwe Actieplan Circulaire Economie. Meer dan 35 maatregelen moeten helpen om de milieu- en klimaatimpact van onze producten en economische activiteiten drastisch te verminderen. Het plan is een van de pijlers van de Europese Green Deal, die van Europa tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent moet maken.

 

Focus op afvalpreventie

Er komt een ambitieus pakket maatregelen om van circulaire producten en diensten de norm te maken. Producten op de Europese markt moeten standaard langer meegaan, herbruikbaar en herstelbaar zijn, vrij zijn van gevaarlijke stoffen, meer gerecycleerd materiaal bevatten, een lagere koolstof- en ecologische voetafdruk hebben, vrij zijn van ingebouwde veroudering …

Zes waardeketens met een hoge ecologische voetafdruk, waaronder bijvoorbeeld textiel en bouw, krijgen een gerichte aanpak.

De focus komt sterker op afvalpreventie te liggen. Waar de aandacht vroeger vooral naar het beheer van afval ging, concentreert het actieplan zich nu terecht op de daling van afval in Europa en de verhoging van de circulariteit. De totale afvalproductie moet aanzienlijk verminderen en het restafval wordt gehalveerd tegen 2030.

Daarnaast zal de Europese markt van kwalitatieve secundaire grondstoffen verbeterd worden, met een verhoging van de Europese recyclage capaciteit, een versterking van de vraag naar recyclaten, een beperking van afval export en bindende criteria voor duurzame overheidsaankopen.

 

Leidende rol

De Commissie wil ook mondiaal een leidende rol opnemen in de transitie naar een circulaire economie. Ze overweegt om een internationale overeenkomst inzake kunststoffen te sluiten, een mondiale alliantie rond circulaire economie aan te gaan en een internationaal verdrag inzake het beheer van natuurlijke hulpbronnen op te stellen, wat helemaal in lijn ligt met de conclusies van het World Resources Forum in Antwerpen dat de OVAM vorig jaar organiseerde.

 

OVAM in de frontlinie

Alle genoemde EU-initiatieven zullen in de loop van de komende vier jaar worden uitgerold, wat best ambitieus is. De OVAM zal hier volop haar schouders onder zetten. De acties uit het Europese plan helpen ons immers om onze eigen beleidsdoelstellingen te halen. Bovendien is dit een mooie gelegenheid om onze expertise en goede voorbeelden aan te dragen.

De OVAM zit vandaag al in de cockpit bij de opvolging van een aantal Europese acties. Denk maar aan de herziening van Europese richtlijnen rond afval, batterijen en autowrakken, aan de uitvoering van de richtlijn rond eenmalig gebruik van plastic en aan de ontwikkeling van een Europees bodembeleid.

 

 

Bron: De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, Vlaamse Overheid