17/02/2017

Europarlementsleden steunen plannen om emissierechten voor koolstof te verlagen en koolstofarme innovatie te steunen

Terug naar artikeloverzicht

Het EP ging woensdag akkoord met de plannen om de daling van de uitstoot van broeikasgassen te versterken met hulp van EU-koolstofmarkt (EU ETS) om zo het klimaatbeleid in lijn te brengen met de doelen van het klimaatakkoord van Parijs. Europarlementsleden stellen voor om jaarlijks het aantal veilbare “koolstofkredieten” (emissierechten) te verminderen met 2,2% en de capaciteit van de stabiliteitsreserve (MSR) voor 2019 te verdubbelen om de overvloed van de rechten op de markt te absorberen.

“Ik ben zeer verheugd dat mijn collega’s dit rapport hebben gesteund. De stemming van vandaag betekent een grote stap voorwaarts voor het bereiken van onze klimaatdoelstellingen”, zei rapporteur Ian Duncan (ECR, VK). “Het EP stemde voor ambitieuze maatregelen om te voldoen aan onze verplichtingen uit het klimaatakkoord van Parijs. We hebben bovendien een sterk signaal gestuurd naar de Europese Raad dat het ons menens is als het gaat om de strijd tegen klimaatopwarming”, ging hij verder.

Europarlementsleden keurden het Commissievoorstel goed om de zogenaamde ‘lineaire reductiefactor’ - de jaarlijkse afname van kredieten die worden geveild om de uitstoot van koolstof te verminderen - te verhogen naar 2,2%, in plaats van 1,74% zoals in de huidige wetgeving. De factor kan vanaf 2024 worden verhoogd naar 2.4%.

Europarlementsleden willen ook de capaciteit van het MSR verdubbelen om het surplus aan kredieten op de markt weg te halen. Wanneer het in actie zou treden, zou het tot 24% aan overtollige kredieten in elk veilingjaar kunnen absorberen en dat tijdens de eerste vier jaar. Europarlementsleden kwamen ook overeen dat 800 miljoen rechten moeten verwijderd zijn uit het MSR vanaf 1 januari 2021.

Twee fondsen zullen worden opgericht en gefinancierd door het veilen van ETS-rechten. Een moderniseringsfonds zal helpen energiesystemen van lidstaten met lager inkomen te upgraden en een innovatiefonds zal financiële steun verlenen voor hernieuwbare energie, het opvangen en opslaan van koolstof en innovatieve projecten rond lage koolstofuitstoot.

Europarlementsleden stellen ook een overgangsfonds voor dat veilingopbrengsten kan gebruiken om het aanleren van vaardigheden te steunen en de verschuiving te steunen van werk voor jobs getroffen in een koolstofarme economie.

Lucht- en scheepvaart

De luchtvaartsector zou 10% minder rechten moeten ontvangen dan het gemiddelde in 2014-2016 om zo hun inspanningen in lijn te brengen met andere sectoren, zeggen Europarlementsleden. Opbrengsten van rechtenveilingen in de luchtvaartsector zouden gebruikt worden voor klimaatinspanningen in de EU en derde landen.

Europarlementsleden zeggen dat er rekening moet gehouden worden met CO2-uitstoot in Europese havens en tijdens reizen van en naar de EU, bij afwezigheid van een gelijkaardig systeem actief onder de Internationale Martieme Organisatie (IMO). Ze stellen voor om een “maritiem klimaatfonds” op te richten dat uitstoot in de scheepvaart kan compenseren, de energie-efficiëntie in de sector kan verbeteren, investeringen in innovatieve technologieën kan vergemakkelijken en de CO2-uitstoot van de sector kan verminderen.

Volgende stappen

De voorgestelde maatregelen werden goedgekeurd met 379 stemmen voor, 263 tegen en 57 onthoudingen. Europarlementsleden zullen nu de onderhandelingen met het Maltees voorzitterschap van de Raad opstarten om een akkoord te bereiken over de wetgeving, die nadien terugkomt naar het Parlement voor finale stemming.

Noot aan redacteurs

Op 15 juli 2015 publiceerde de Commissie haar voorstel voor Fase IV van ETS. Dat wil het Europees doel om de broeikasuitstoot te verminderen tegen 2030 met minstens 30% halen. Daarnaast wil het de Europese industrie beschermen tegen ‘koolstoflekken’ (uitstoters die verhuizen naar derde landen met minder strenge limieten) en innovatie en modernisering in de Europese industrie- en energiesectoren stimuleren in een periode van 10 jaar vanaf 2020.

 

Bron: © Europese Unie, (2017) – EP