22/11/2016

Europa geeft groen licht voor innovatief warmtesysteem in Zuid-West-Vlaanderen

Terug naar artikeloverzicht

Met ‘HeatNet’ krijgen de stad Kortrijk, intercommunale Leiedal en de Universiteit Gent zo’n 1,2 miljoen euro aan Europese middelen voor de ontwikkeling en uitbouw van warmtenetten voor de toekomst. Kortrijk-Weide wordt het eerste pilootproject.

HeatNet betekent een flinke stimulans in het streven naar een klimaatneutrale regio en draagt bij aan de doelstellingen van het Burgemeestersconvenant.

Kortrijk, Leiedal en Universiteit Gent bundelen krachten

Kortrijk wil een vooruitstrevend beleid voeren op het vlak van warmtenetten. Samen met intercommunale voor streekontwikkeling Leiedal en met Universiteit Gent (onderzoeksgroep Thermische Energie in de Industrie en het energiekennisplatform Power-Link) engageerden we ons in het Europees project HeatNet. We sloten ons  aan bij het consortium uit 5 verschillende landen dat,  onder leiding van Dublins energiebedrijf Codema, een subsidieaanvraag indiende bij de Europese Unie binnen het Interreg-programma North-West Europe. Zo krijgt de regio toegang tot de ervaringen van warmtenetexperten uit Nederland, Duitsland, Frankrijk, Engeland en Ierland.

Innovatief warmtenet

Europa gaf ons voorstel groen licht en met deze steun tillen we de ambities op het vlak van duurzame energiesystemen op een hoger niveau. Niet alleen realiseren we een eigen warmtenet, we zoeken ook naar de meest innovatieve oplossing:
een vierde-generatiewarmtenet, dat flexibel om kan gaan met verschillende warmtebronnen, maar dat ook warmte kan leveren bij wisselende temperatuur.

Voorbeeldproject Campus Kortrijk Weide

Eerst leggen we zelf een voorbeeldwarmtenet aan op de campus Kortrijk Weide, waar een netwerk de warmte vanuit het zwembad door zal geven aan de fuifzaal en de loods (incubator). Verder reiken UGent, Howest en de stad Kortrijk elkaar de hand en onderzoeken ze samen of een connectie tussen de onderwijscampussen en de ontwikkeling op Kortrijk Weide mogelijk is.
Op langere termijn onderzoeken we hoe warmtenetten op basis van een hernieuwbare energiebron in de binnenstad zouden kunnen worden uitgerold. Hiervoor willen we anticiperen met een vooruitstrevende regelgeving en zoeken we naar goede businessmodellen voor zowel verkavelaars die nieuwe woningen en appartementen bouwen als voor renovatieprojecten van woningen en dienstgebouwen.

Regionale uitrol, klimaatneutrale regio

Leiedal steunt de 13 steden en gemeenten in het streven naar een klimaatneutrale regio. Samen ondertekenden ze het Burgemeestersconvenant van de Europese Commisie, een engagement om de CO2 te verminderen. Leiedal wil hernieuwbare energie integreren in ruimtelijke planning. Leiedal wil een katalysator zijn voor de regionale uitrol van de vierde-generatiewarmtenetten en de kennis van HeatNet ter beschikking stellen aan onze steden en gemeenten en de regio. Op vandaag zijn al heel wat publieke en private partners bezig met de ontwikkeling en realisatie van warmtenetten, denk maar aan het warmtenet van afvalverbrandingsoven Imog naar het woonpark Harelbeke-Kuurne, het warmtenet in de klimaatneutrale sociale woonwijk Venning in Kortrijk, …
HeatNet betekent een stimulans om verder deze weg in te slaan en de duurzame ambities waar te maken. De expertise van HeatNet zal Leiedal ook doorvertalen naar eigen realisaties (bedrijventerreinen en woonzones) en andere projecten zoals BISEPS die inzet op duurzame energieproductie bij ondernemingen.

Rol van de Universiteit Gent

De Universiteit Gent onderstreept met de deelname aan het project het reeds in gang gezette engagement om haar positie in West-Vlaanderen te versterken en de technologische ontwikkeling en innovatie in de regio te ondersteunen. De activiteiten worden opgevolgd door de onderzoeksgroep Thermische Energie in de Industrie die aanwezig is op de UGent Campus Kortrijk. Deze groep heeft een ruime expertise opgebouwd in het gebied van energie-efficiëntie, hernieuwbare energie en thermische installaties. De groep is bijzonder geïnteresseerd in de mogelijkheden die warmtenetten bieden om de inzet van duurzame energietechnologieën verder uit te bouwen en zal de ervaringen en opgedane kennis toepassen in onderzoek en in de ingenieursopleidingen waarin de leden van de groep betrokken zijn. Powerlink, het  energiekennisplatform van Universiteit Gent zal onder andere instaan voor de regionale communicatie en disseminatie van de projectresultaten.

Investeren in de toekomst

Aan deze ambitieuze doelstellingen hangt een stevig prijskaartje. Maar net omdat we in samenwerking met sterke partners inzetten op extra innovatie en duurzaamheid, keurde Europa het project ‘HeatNet’ goed en zorgt het voor een cofinanciering van ruim 60%.
De geraamde uitgaven voor de komende vier jaar in het HeatNet-project komen voor Kortrijk op 1.349.003 euro (investeringen en externe expertise) Leiedal investeert 299.750 euro, en de UGent zal 350.300 euro bijdragen aan het project HeatNet. Van al deze middelen zal minimum 60% gefinancierd worden door Europa.

Een sterk consortium

De ‘leadpartner’ in het Europees project HeatNet is Codema (City of Dublin Energy Management Agency) uit Ierland. Er worden verschillende piloot investeringen opgenomen door de ‘investmentpartners’: Plymouth (UK), Kortrijk (BE), Boulogne Sur Mer (F), Aberdeen (UK), MijnWater (NL) en Dublin (I). De ondersteunende of kennispartners in HeatNet zijn: CAP 2020 Leiedal, UGent (BE), Energy cities (EU), Hogeschool Amsterdam (NL), Les 7 Vents en CER (F)

 

Bron: © 2016 Universiteit Gent