14/03/2024

Euro 7: Parlement neemt maatregelen aan voor vermindering emissies wegvervoer

uitlaatgassen auto
Terug naar artikeloverzicht
  • Lagere uitlaatemissiegrenswaarden voor bussen en vrachtwagens 
  • Nieuwe maatregelen om de uitstoot van deeltjes door banden en remmen te beperken en de duurzaamheid van batterijen te verbeteren 
  • Milieupaspoort voor voertuigen bevat informatie over milieuprestaties 
  • Wegvoertuigen blijven langer schoner, waardoor de luchtkwaliteit verbetert 

 

Het Parlement heeft woensdag groen licht gegeven voor nieuwe EU-regels om de uitstoot van personenauto's, bestelwagens, bussen, vrachtwagens en aanhangers te verminderen.

Met 297 stemmen voor, 190 tegen en bij 37 onthoudingen heeft het Parlement het akkoord met de Raad over de Euro 7-verordening (typegoedkeuring en markttoezicht van motorvoertuigen) aangenomen. Voertuigen zullen langer aan de nieuwe normen moeten voldoen, zodat ze tijdens hun hele levensduur schoner blijven.

Lagere emissies, langere levensduur batterij

Voor personenauto's en bestelwagens worden de huidige Euro 6-testvoorwaarden en uitlaatemissiegrenswaarden gehandhaafd. Voor bussen en vrachtwagens zullen strengere grenswaarden worden toegepast voor uitlaatemissies gemeten in laboratoria en onder reële rijomstandigheden, terwijl de huidige Euro VI-testvoorwaarden gehandhaafd blijven.

Voor het eerst zullen de EU-normen emissiegrenswaarden voor remdeeltjes (PM10) bevatten voor auto's en bestelwagens en minimale prestatievereisten voor de duurzaamheid van batterijen in elektrische en hybride auto's.

Betere informatie voor consumenten

Elk voertuig krijgt een milieupaspoort dat informatie bevat over de milieuprestaties van het voertuig op het moment van registratie (zoals grenswaarden voor vervuilende emissies, CO2-emissies, verbruik van brandstof en elektrische energie, elektrische actieradius, duurzaamheid van de batterij). Voertuiggebruikers zullen ook toegang hebben tot actuele informatie over brandstofverbruik, de gezondheid van de batterij, vervuilende emissies en andere relevante informatie die wordt gegenereerd door boordsystemen en monitoren.
 

Rapporteur Alexandr Vondra (ECR, CZ) zei: "We hebben met succes een evenwicht gevonden tussen milieudoelstellingen en de vitale belangen van fabrikanten. We willen de betaalbaarheid van nieuwe kleinere auto's met verbrandingsmotoren voor binnenlandse klanten waarborgen en tegelijkertijd de auto-industrie in staat stellen zich voor te bereiden op de verwachte transformatie van de sector. De EU gaat nu ook de uitstoot van remmen en banden aanpakken en zorgen voor een grotere duurzaamheid van de accu's."

Volgende stappen

De Raad moet de overeenkomst ook formeel goedkeuren voordat deze in werking kan treden.

Achtergrond

Op 10 november 2022 heeft de Commissie strengere luchtverontreinigende emissienormen voorgesteld voor voertuigen met verbrandingsmotoren, ongeacht de gebruikte brandstof. De huidige emissiegrenswaarden gelden voor auto's en bestelwagens (Euro 6) en voor bussen, vrachtwagens en andere zware bedrijfsvoertuigen (Euro VI).

Met de aanneming van dit verslag komt het Parlement tegemoet aan de verwachtingen van de burgers om de verwerving van elektrische voertuigen die voldoen aan de normen voor een goede levensduur van de batterij, te bevorderen, de invoering van digitale en elektrische infrastructuur te bevorderen en de afhankelijkheid van de EU van buitenlandse energiebronnen te verminderen, zoals verwoord in de voorstellen 4(3), 4(6), 18(2) en 31(3) van de conclusies van de Conferentie over de toekomst van Europa.

 

 

Bron: © Europese Unie, [2024] – EP