01/01/2009

EU subsidieprogramma's

Terug naar artikeloverzicht

 

Het 7e Kader Programma voor technologie en ontwikkeling (KP7).

Dit programma wordt uitgevoerd in de periode 2007-2013 en heeft een budget van € 53 miljard. Een aanzienlijk deel van dit budget zal worden ingezet voor Midden- en Kleinbedrijven die nieuwe producten ontwikkelen; deze ontvangen tot 75% subsidie (met een maximum van € 4 miljoen) voor hun onderzoek en ontwikkelingactiviteiten die zij gezamenlijk laten uitvoeren.

Is je organisatie actief in één of meer van de volgende sectoren: 

  • Gezondheid
  • Voedsel, landbouw en biotechnologie
  • Informatie en communicatie technologieën
  • Nanowetenschappen, nanotechnologieën, materialen en nieuwe productie technologieën
  • Energie
  • Milieu (met inbegrip van klimaatsverandering)
  • Transport (met inbegrip van luchtvaart)
  • Socio-economische wetenschappen en geesteswetenschappen
  • Veiligheid
  • Ruimtevaart

dan kan je gebruik maken van het 7e Kader Programma .

LIFE+

LIFE+ (2007-2013) stelt subsidie beschikbaar voor projecten op het gebied van milieu. Er is een budget beschikbaar van € 2,1 miljard. Financiering is beschikbaar voor project gericht op: 1) natuur en biodiversiviteit; 2) milieu, politiek en overheid en; 3) ICT en milieu.

Intelligent Energy for Europe

Intelligent Energy for Europe heeft een budget van € 730 miljoen voor de ontwikkeling van duurzame energie, energie efficiency (ook binnen de transport sector) en samenwerking tussen ontwikkelingslanden (i.c. promoten van schone energie).

Marco Polo II

Marco Polo II (2007-2013) richt zich op het verminderen van de congestie op de wegen in Europa en het verbeteren van de milieuprestaties van het Europese vrachtvervoersysteem. De specifieke thema's zijn onder meer: model shift (van zee naar land en rail) en het beter integreren van het transportsysteem in de productielogistiek.

Andere literatuur

In de virtuele FELNET-bibliotheek kan je bijvoorbeeld zoeken via volgende trefwoorden :

De integrale teksten kan je consulteren via de respectievelijke website of ter plaatse in de bibliotheek.

Het Milieubeleidsplan 2003-2007 werd door de Vlaamse regering vastgesteld op 19 september 2003. Het deel " Kosten en financiering " bestaat uit twee grote onderdelen: (1) een beschrijving over hoe het is gesteld met de kosten en de financiering van het Vlaamse milieubeleid en (2) een voorstel van om het milieubeleid in de komende planperiode beter economisch te onderbouwen.
De Vlaamse Regering gaf op 21 december 2007 haar goedkeuring aan de actualisatie en verlenging ervan tot 2010 .
Het milieubeleidsplan bepaalt de hoofdlijnen van het milieubeleid voor de komende jaren. Met de verlenging van het huidige plan worden de cyclus van de milieubeleidsplanning en de Vlaamse regeercyclus op elkaar afgestemd.

 

Interessante websites

Aan meerdere universiteiten in Vlaanderen zijn specifieke onderzoeksgroepen bezig met studies rond Milieu en Economie. Onderstaande links verwijzen naar een overzicht van hun activiteiten:

Centrum Milieueconomie en Milieu-management  (Universiteit Gent)
Het Centrum voor Milieueconomie en Milieumanagement  bestudeert de integratie van de factor milieu in de economie en in de bedrijfskunde. Als rode draad in de onderzoeksactiviteiten van het centrum geldt de opvatting dat door de uitbouw van marktgerichte instituties de markteconomie ten voordele van het leefmilieu kan worden gemobiliseerd.  

ETE (KULeuven)
De onderzoeksgroep Energie, Transport en Milieu (ETE) tracht theoretische inzichten met betrekking tot deze domeinen toe te passen op relevante beleidsvraagstukken op Vlaams, federaal en Europees niveau. Een belangrijke troef van de groep is de uitgebreide portfolio van partiële en algemene evenwichtsmodellen.

Centrum voor Milieukunde
Het Centrum voor Milieukunde (CMK) is een onderzoeksinstituut van de Universiteit Hasselt.  Het centrum bestaat uit een multidisciplinaire groep deskundigen op het gebied van biologie, chemie, economie en recht.

STEM  (Universiteit Antwerpen)
De activiteiten van het Studiecentrum voor Technologie, Energie en Milieu (STEM) zijn enerzijds toegespitst op het ontwikkelen van economische milieu- en energiemodellen en anderzijds op 'technology assessment', waarbij mogelijkheden, risico's en keuzes van technologische toepassingen worden bestudeerd in het licht van duurzame ontwikkeling.

OESO-databank 
Milieugerelateerde taksen en bijdragen en milieugebonden subsidies zijn voorbeelden van economische instrumenten die kunnen worden ingezet voor het voeren van een milieubeleid. Daarnaast bestaan er milieubeleidsovereenkomsten - die worden onderhandeld met de industrie - en publieke programma's waaraan bedrijven vrijwillig kunnen deelnemen. Deze vrijwillige en economische instrumenten werden door de OESO en het Europees Milieu Agentschap (EMA) voor 43 landen verzameld in deze databank.

 

Andere websites

Raadpleeg onze uitgebreide linkendatabank