EU moet overschakelen naar non-food biobrandstoffen om verder ontbossing te voorkomen

Gepubliceerd op 05/08/2013

Biobrandstoffen toonden een groot potentieel als groen alternatief voor fossiele brandstoffen, maar de vraag naar gewassen die nodig zijn om het te produceren heeft ertoe geleid dat vele hectare bos werd omgezet in landbouwgrond. Dit betekende dat er minder bomen waren om CO2-uitstoot te absorberen. De EU wil nu verschuiven naar biobrandstoffen die worden geproduceerd uit afval of residuen. De milieu- en energiecommissie vergaderden op 20 februari met deskundigen over hoe dit kan worden bereikt.

Het probleem met de traditionele biobrandstoffen

Alejo Vidal-Quadras, Spaans lid van de Europese volkspartij, gaf toe dat er een probleem was met de traditionele biobrandstoffen. Vidal-Quadras, die verantwoordelijk is voor het volgen van de biobrandstoffen plannen namens de energiecommissie, zei: 'Bevordering van geavanceerde biobrandstoffen zou veranderingen in landgebruik minimaliseren.'

Corinne Lepage, Franse liberaal EP-lid, die de biobrandstoffen plannen volgt namens de commissie milieubeheer, zei: 'Ik hoop dat we in de toekomst niet hoeft te kiezen tussen wat we eten en hoe we rijden.'
De uitdaging van het gebruik van andere biobrandstoffen

Biobrandstoffen geproduceerd uit afval en agrarische residuen zijn minder van invloed op het milieu en hebben geen invloed op voedselprijzen omdat zij voedselgewassen niet vervangen, volgens de Europese Commissie. Klimaatcommissaris Connie Hedegaard verklaarde dat deze biobrandstoffen momenteel onderontwikkeld zijn, vooral vanwege de hoge productiekosten, maar dat ze duurzamer zijn en moeten worden aanbevolen.

Raffaello Garofalo, lid van het Europese Biodiesel Board, wees erop dat deze geavanceerde biobrandstoffen nog niet commercieel geproduceerd worden. Echter, als ze steun krijgen, dan zou hun inzet kunnen worden versneld na 2020.

© BELGA_SCIENCE