19/12/2023

EU investeert meer dan 65 miljoen euro om innovatieve projecten op het gebied van schone technologie op te schalen

HERNIEUWBARE-ENERGIE-STAD
Terug naar artikeloverzicht

De Commissie heeft vandaag 17 kleinschalige innovatieve projecten op het gebied van schone technologie geselecteerd die meer dan 65 miljoen euro aan projectsteun zullen ontvangen in het kader van het EU-Innovatiefonds. Deze fondsen zullen kleine ondernemingen in Europa helpen baanbrekende technologieën op de markt te brengen in energie-intensieve industrieën, hernieuwbare energie en energieopslag. De geselecteerde projecten bestrijken een breed scala aan sectoren, met bijzondere aandacht voor de productie van componenten voor hernieuwbare energie en glas, keramiek en bouwmaterialen. Er zijn ook projecten op het gebied van energieopslag, zonne-energie, hernieuwbare energiebronnen, ijzer en staal, raffinaderijen, chemicaliën, cement en kalk, en waterstof.

De geselecteerde projecten zullen in de eerste tien jaar naar verwachting meer dan 1,8 miljoen ton CO2-equivalente uitstoot vermijden, wat bijdraagt tot de decarbonisatie en de transitie naar schone energie in Europa. Met deze nieuwe projecten breidt het Innovatiefonds zijn geografische bereik uit tot projecten in 24 landen in totaal, waarbij Letse en Hongaarse projecten voor het eerst steun ontvangen.

De geselecteerde projecten zijn:

Energie-intensieve industrieën: 8 projecten die 32,6 miljoen EUR uit het Innovatiefonds ontvangen

3 projecten op het gebied van glas, keramiek en bouwmaterialen in Italië;

1 project in de raffinaderijsector en 1 op het gebied van cement en kalk, beide in Spanje;

1 waterstofproject in Kroatië;

1 project in verband met ijzer en staal en 1 in de chemische sector, beide in Italië.

Energieopslag: 2 projecten die 8,4 miljoen EUR uit het Innovatiefonds ontvangen

1 in Frankrijk voor een slim multi-energienetwerk en 1  in Denemarken voor de opslag van thermische energie.

Hernieuwbare energie: 7 projecten die 24,4 miljoen EUR uit het Innovatiefonds ontvangen

3 projecten voor de productie van componenten voor het opwekken van hernieuwbare energie in Frankrijk, Hongarije en Letland;

2 zonne-energieprojecten in Frankrijk en Griekenland;

2 projecten voor het gebruik van hernieuwbare energie voor de maritieme en de flexoprinting-industrie — 1 in Nederland en een tweede op meerdere locaties: Noorwegen, Zweden en Finland.

Elk van de 17 projecten ontvangt subsidies uit het Innovatiefonds, variërend van 1,6 tot 4,5 miljoen EUR, gefinancierd met inkomsten uit het EU-emissiehandelssysteem (EU-ETS). De exacte subsidiebedragen zullen bekend zijn zodra het voorbereidingsproces voor de subsidieovereenkomst is afgerond. Een derde van de begunstigden zijn kleine en middelgrote ondernemingen. Naast de 17 geselecteerde projecten worden 4 andere veelbelovende projecten in overweging genomen voor projectontwikkelingsbijstand van de Europese Investeringsbank, die op maat gesneden steun kan bieden en hen kan helpen financieel sluitend en operationeel te worden.

In totaal werden 72 voorstellen ingediend voor de oproep, waarvan er 48 subsidiabel en ontvankelijk werden bevonden. De in aanmerking komende projecten werden onderworpen aan een verdere evaluatie door onafhankelijke deskundigen aan de hand van de vijf criteria van het Innovatiefonds: mate van innovatie, potentieel voor het vermijden van broeikasgassen, maturiteit van projecten, opschaalbaarheid en kostenefficiëntie.

Achtergrond

Het Innovatiefonds heeft tot doel financiële stimulansen te creëren voor bedrijven en overheden om te investeren in geavanceerde koolstofarme technologieën en de transitie van Europa naar klimaatneutraliteit te ondersteunen. Het fonds zal kunnen beschikken over naar schatting 40 miljard euro[1] uit het emissiehandelssysteem van de EU tussen 2020 en 2030. Het fonds heeft in het kader van eerdere oproepen tot het indienen van voorstellen al zo'n 6,5 miljard euro toegekend aan meer dan 100 innovatieve projecten.

Voor de succesvolle projecten in het kader van deze derde kleinschalige oproep wordt nu begonnen met de voorbereiding van de individuele subsidieovereenkomsten met het Europees Uitvoerend Agentschap klimaat, infrastructuur en milieu (Cinea), het uitvoerend agentschap van het Innovatiefonds. Deze overeenkomsten zullen naar verwachting in het tweede kwartaal van 2024 worden afgerond, zodat de Commissie het overeenkomstige besluit tot toekenning van de subsidies kan vaststellen en met de uitkering van de subsidies kan beginnen. Dit was de laatste oproep tot het indienen van kleinschalige voorstellen, gedefinieerd als projecten met totale investeringskosten tot 7,5 miljoen EUR.

Op 23 november 2023 lanceerde de Commissie twee nieuwe oproepen tot het indienen van projecten. De eerste proefveiling in het kader van de Europese waterstofbank, met een budget van 800 miljoen EUR voor projectontwikkelaars in de EER, en een andere oproep met een budget van 4 miljard EUR voor nettonultechnologieën in verschillende sectoren. Deze nieuwe oproep omvat kleinschalige projecten, maar deze worden nu gedefinieerd als projecten met totale investeringskosten van minder dan 20 miljoen EUR.

Meer informatie

Projectomschrijving van geselecteerde kleinschalige projecten

Website van het Innovatiefonds

Projectportfolio van het Innovatiefonds

EU-emissiehandelssysteem (ETS)

Werk maken van de Europese Green Deal


[1] Berekend op basis van een koolstofprijs van 75 EUR per ton CO2.

 

Citaat/Citaten

Op weg naar klimaatneutraliteit moeten we optimaal gebruikmaken van de slagkracht van de EU op het gebied van investeringen. Het Innovatiefonds is een belangrijk instrument dat beschikbaar is om onze industrie bij de transitie te ondersteunen, wat ook kan helpen om broodnodige particuliere investeringen aan te trekken. Door projecten op het gebied van schone technologie te financieren, verminderen we onze emissies en dragen we bij tot ons concurrentievermogen op het wereldtoneel. Maroš Šefčovič, uitvoerend vicevoorzitter - 19/12/2023

 

Het Innovatiefonds is een van ’s werelds grootste financieringsprogramma’s voor de uitrol van innovatieve schone technologie, en we zijn trots om vandaag nog eens 17 projecten over heel Europa te financieren. Ik ben bijzonder blij dat we kleine ondernemingen in Europa kunnen helpen om te profiteren van de groene transitie. Hoewel deze projecten en bedrijven klein van omvang zijn, dragen zij een groot potentieel in zich. We blijven investeren in de groene toekomst van Europa en blijven helpen ruimte te creëren voor baanbrekende innovaties in onze economie. Wopke Hoekstra, Commissioner for Climate Action - 19/12/2023

 

Bron:  © Europese Unie, 1995-2023