07/07/2021

EU Fonds voor Maritieme Zaken, Visserij en Aquacultuur: ondersteuning van duurzaamheid op zee

vissersboot
Terug naar artikeloverzicht

Tussen 2021 en 2027 zal in totaal 6,1 miljard euro worden toegewezen aan duurzame visserij en het beschermen van vissersgemeenschappen.

Tijdens de plenaire vergadering van juli 2021 keurden de leden van het Europees Parlement het Europees Fonds voor maritieme zaken, visserij en aquacultuur (EMFAF) goed en hoe het moet worden besteed als onderdeel van de langetermijnbegroting van de EU voor 2021-2027.

5,3 miljard euro zal worden toegewezen aan het beheer van de visserij, de aquacultuur en de vissersvloten. De rest zal wetenschappelijk advies, controles en controles, marktinformatie en maritiem toezicht en beveiliging financieren.

De EMFAF is afgestemd op het gemeenschappelijk visserijbeleid dat regels stelt voor het duurzaam beheer van Europese vissersvloten en het behoud van visbestanden. In maart 2021 bereikte het Parlement zijn standpunt over de hervorming van het visserijcontrolesysteem. Europarlementariërs willen verplichte CCTV-beveiligingscamera's aan boord op sommige grotere schepen, willen nieuwe maatregelen om verlies van vistuig aan te pakken en betere traceerbaarheid in de hele voedselketen, ook voor verwerkte en geïmporteerde producten.

Ondersteuning voor vissersgemeenschappen

Veel vissersgemeenschappen zijn hard getroffen door de COVID-19-pandemie en de EMFAF zal compensatie bieden aan vissers wier activiteiten permanent of tijdelijk worden stopgezet. De EMFAF maakt specifieke toewijzingen ter ondersteuning van jonge vissers (jonger dan 40 jaar) die voor het eerst een boot in de EU-vissersvloot registreren. Lidstaten met ultraperifere regio's zullen een actieplan moeten opstellen om ervoor te zorgen dat die visserijgemeenschappen volledig worden ondersteund, aangezien zij vaak het meest kwetsbaar zijn.

Duurzame zeeën en oceanen

Dertig procent van het geld moet worden besteed aan klimaatactie in overeenstemming met de Green Deal. Het voorstel houdt ook rekening met de internationale verbintenissen van de EU voor veilige, schone en duurzaam beheerde oceanen.

Het fonds zal bijdragen aan schone en gezonde zeeën en oceanen door steun te verlenen voor het inzamelen van verloren vistuig en zwerfvuil op zee. Plastic afval vervuilt de oceanen steeds meer en volgens een schatting zouden de oceanen in 2050 meer plastic dan vis kunnen bevatten. Kunststof is een van de zeven gebieden die door de Europese Commissie als cruciaal worden beschouwd voor het bereiken van een circulaire economie in de EU in 2050. De Europese strategie voor kunststof in een circulaire economie heeft als doel het gebruik van microplastics geleidelijk af te schaffen.

 

 

Bron: © Europese Unie, [2021]