15/03/2023

EP steunt plannen voor een klimaatneutrale bouwsector in 2050

nieuwbouw.jpg
Terug naar artikeloverzicht
  • Nieuwe gebouwen emissievrij vanaf 2028
  • Maatregelen om energierekening te verlagen en klimaatverandering tegen te gaan
  • Steunmaatregelen voor kwetsbare huishoudens
  • Gebouwen vertegenwoordigen 36 % van broeikasgasuitstoot

 

Het Parlement heeft dinsdag ontwerpmaatregelen aangenomen om het renovatiepercentage te verhogen en het energieverbruik en de broeikasgasuitstoot te verlagen.

De voorgestelde herziening van de richtlijn energieprestatie van gebouwen is bedoeld om de broeikasgasuitstoot en het energieverbruik in de bouwsector van de EU uiterlijk in 2030 sterk te verminderen en de bouwsector tegen 2050 klimaatneutraal te maken. Ook moeten gebouwen die niet energie-efficiënt zijn vaker worden gerenoveerd en moet er meer informatie worden uitgewisseld over de energieprestatie van gebouwen.

Emissiereductiedoelstellingen

Elk nieuw gebouw moet vanaf 2028 emissievrij zijn, tenzij het eigendom is van een overheidsinstantie of door deze geëxploiteerd of gebruikt wordt. In dat geval is de deadline 2026. Daarnaast moet elk nieuw gebouw uiterlijk in 2028 worden voorzien van zonne-energietechnologie, voor zover dit technisch en economisch mogelijk is. Woongebouwen die ingrijpend worden gerenoveerd, hebben tot 2032 de tijd.

Woongebouwen moeten ten minste energieprestatieklasse E hebben in 2030, en ten minste klasse D in 2033, op een schaal van A tot G, waarbij klasse G overeenkomt met de 15 % slechtst presterende gebouwen in het nationale bestand van een lidstaat. Openbare en niet voor bewoning bestemde gebouwen moeten dezelfde energieprestaties hebben, respectievelijk in 2027 en 2030. De energieprestatie van een gebouw kan worden verbeterd met isolatiewerkzaamheden en een zuiniger verwarmingssysteem. Deze opwaardering moet plaatsvinden wanneer het gebouw wordt verkocht of grondig wordt gerenoveerd of, als het wordt verhuurd, wanneer een nieuw contract wordt ondertekend.

De lidstaten zullen in hun nationale renovatieplannen de nodige maatregelen vastleggen om deze streefdoelen te halen.

Steunmaatregelen tegen energiearmoede

In de nationale renovatieplannen moeten steunmaatregelen worden opgenomen om de toegang tot subsidies en financiering te verbeteren. De lidstaten moeten kosteloze informatiepunten oprichten en regelingen voor de kostenneutrale renovatie van gebouwen invoeren. De financiële maatregelen moeten belangrijke steun omvatten voor grondige renovaties, vooral van de slechtst presterende gebouwen. Ook moeten ze voorzien in gerichte toelagen en subsidies voor kwetsbare huishoudens.

Afwijkingen

Monumenten worden uitgesloten van de nieuwe regels. Ook kunnen de EU-landen beslissen om gebouwen vrij te stellen die moeten worden beschermd vanwege hun bijzondere architecturale of historische waarde, evenals technische gebouwen, tijdelijk gebruikte gebouwen en kerken en andere gebedshuizen. De lidstaten kunnen bovendien sociale huurwoningen vrijstellen, omdat renovaties in deze gebouwen zouden leiden tot hogere huurprijzen die niet gecompenseerd kunnen worden door besparingen op de energierekening.

Verder wil het Parlement de lidstaten in staat stellen om de nieuwe streefcijfers in een beperkt aantal gebouwen aan te passen naargelang de economische en technische mogelijkheid om renovaties uit te voeren en de beschikbaarheid van geschoolde arbeidskrachten.

Quote

De rapporteur voor de richtlijn energieprestatie van gebouwen, Ciarán Cuffe (Groenen/EVA, IE), verklaarde: “Door de stijgende energieprijzen is de nadruk komen te liggen op energie-efficiëntie en energiebesparende maatregelen. Het verbeteren van de prestaties van Europese gebouwen zal onze rekeningen doen verminderen en onze afhankelijkheid van geïmporteerde energie verminderen. We willen dat de richtlijn energiearmoede en emissies terugdringt, en zorgt voor een beter binnenklimaat ten behoeve van de gezondheid van mensen. Dit is een groeistrategie voor Europa die honderdduizenden lokale banen van goede kwaliteit met zich mee zal brengen in de bouw-, renovatie- en hernieuwbare industrieën, terwijl het welzijn van miljoenen mensen in Europa wordt verbeterd.”

Volgende stappen

Het Parlement nam zijn standpunt aan met 343 stemmen voor, 216 tegen en bij 78 onthoudingen. De leden van het Parlement zullen nu met de Raad onderhandelen om een akkoord te bereiken over hoe de uiteindelijke wet eruit moet zien.

Achtergrond

Volgens de Europese Commissie zijn gebouwen in de EU goed voor 40 % van ons energieverbruik en 36 % van onze broeikasgasuitstoot. In het kader van het zogenoemde “Fit for 55”-pakket diende de Commissie op 15 december 2021 een wetgevingsvoorstel in om de richtlijn energieprestatie van gebouwen te herzien. De streefcijfers voor 2030 en 2050 zijn vastgelegd in een nieuwe Europese klimaatwet van juli 2021 en zijn dus bindend.

 

 

Bron: © Europese Unie, [2023] – EP