10/04/2024

EP stemt in met strengere CO2-emissiedoelstellingen voor vrachtwagens en bussen

trucks_vrachtwagens
Terug naar artikeloverzicht
  • Realisering van klimaatambities en verbetering van de luchtkwaliteit in de EU 
  • Emissievrije stadsbussen in 2035 
  • Zware bedrijfsvoertuigen verantwoordelijk voor 25 % van de broeikasgasemissies door wegvervoer in de EU

 

Vandaag heeft het Parlement nieuwe maatregelen aangenomen, waarover al overeenstemming is bereikt met de Raad, om de CO2-emissiedoelstellingen voor nieuwe zware voertuigen aan te scherpen.

De verordening, die betrekking heeft op de uitstoot van nieuwe vrachtwagens, bussen en aanhangwagens, werd goedgekeurd door de EP-leden met 341 stemmen voor, 268 tegen en bij 14 onthoudingen.

De CO2-uitstoot van grote vrachtwagens (inclusief werkvoertuigen, zoals vuilniswagens, kippers of betonmixers) en bussen moet worden verminderd met 45% voor de periode 2030-2034, 65% voor 2035-2039 en 90% vanaf 2040. Tegen 2030 moeten nieuwe stadsbussen hun uitstoot met 90% verminderen en tegen 2035 moeten ze emissievrij zijn. Vanaf 2030 zijn er ook emissiereductiedoelstellingen vastgesteld voor aanhangwagens (7,5%) en opleggers (10%).

De wet verplicht de Europese Commissie om tegen 2027 een gedetailleerde evaluatie uit te voeren van de doeltreffendheid en de impact van de nieuwe regels. Bij deze evaluatie moet onder andere worden beoordeeld of de regels moeten worden toegepast op kleine vrachtwagens, welke rol een methode kan spelen voor de registratie van zware bedrijfsvoertuigen die uitsluitend op CO2-neutrale brandstoffen rijden en welke rol een koolstofcorrectiefactor kan spelen bij de overgang naar emissievrije zware bedrijfsvoertuigen.

Quote

Rapporteur Bas Eickhout (Groenen/EFA, NL) zei: "De transitie naar emissievrije vrachtwagens en bussen is niet alleen de sleutel tot het behalen van onze klimaatdoelstellingen, maar ook een cruciale drijfveer voor schonere lucht in onze steden. We bieden duidelijkheid voor een van de grootste maakindustrieën van Europa en een duidelijke stimulans om te investeren in elektrificatie en waterstof."

Volgende stappen

De Raad moet de overeenkomst nog formeel goedkeuren voordat deze in werking kan treden.

Achtergrond

Zware bedrijfsvoertuigen zijn verantwoordelijk voor meer dan 25 % van de broeikasgasemissies door wegvervoer in de EU en zijn verantwoordelijk voor meer dan 6% van de totale EU-broeikasgasemissies. Volgens het wetgevingsvoorstel dat de Europese Commissie in februari 2023 heeft ingediend, is het terugdringen van deze uitstoot cruciaal voor de EU-doelstellingen om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn en om de vraag naar ingevoerde fossiele brandstoffen te verminderen.

 

 

Bron: © Europese Unie, [2024] – EP