17/09/2020

EP-leden willen dat nieuwe auto’s voldoen aan emissienormen onder reële rijomstandigheden

air-quality-report
Terug naar artikeloverzicht
  • De discrepantie tussen emissietesten in het laboratorium en testen onder reële rijomstandigheden moet uiterlijk op 30 september 2022 zijn opgeheven
  • De Europarlementariërs stellen strengere normen voor draagbare apparatuur die wordt gebruikt voor de naleving van de emissienormen
  • Luchtvervuiling is de belangrijkste oorzaak van vroegtijdige sterfte in de EU

Vanaf september 2022 moeten auto’s voldoen aan de EU-emissienormen voor NOx onder reële rijomstandigheden om binnen de limieten voor luchtverontreinigingsnormen te blijven

Het Parlement heeft donderdag met 485 stemmen voor,169 tegen en 42 onthoudingen het verslag van de Nederlandse CDA-Europarlementariër Esther de Lange (EVP) aangenomen over het voorstel van de Europese Commissie om opnieuw wettelijke vrijstellingen (via een zogenaamde conformiteitsfactor) in te voeren voor de uitstoot van stikstofoxide (NOx) door lichte personen- en bedrijfsauto's (Euro 5 en Euro 6) voor de typegoedkeuring van voertuigen die onder reële rijomstandigheden worden getest, teneinde te voldoen aan het arrest van het Europees Hof van 13 december 2018.

Testen van voertuigemissies onder reële rijomstandigheden

Voorheen werden gegevens over de uitstoot van auto's, zoals NOx, verkregen door middel van laboratoriumtests. De EU is de eerste regio ter wereld die gebruik maakt van testen onder reële rijomstandigheden (RDE-tests) om de uitstoot van dergelijke verontreinigende stoffen door voertuigen op de weg te meten. De emissies van deze voertuigen in reële rijomstandigheden zijn echter over het algemeen aanzienlijk hoger.

Om tegemoet te komen aan de technische onzekerheden met betrekking tot metingen die worden uitgevoerd met behulp van draagbare emissiemeetsystemen (Portable Emissions Measurement Systems (PEMS)), waarmee de emissies van motoren tijdens het gebruik worden gemeten, heeft de Commissie de zogenaamde "conformiteitsfactor" ingevoerd, die het mogelijk maakt hogere emissies onder reële rijomstandigheden in aanmerking te nemen om rekening te houden met een foutmarge.

Om de NOx-uitstoot te verminderen, wil het Parlement dat de huidige conformiteitsfactor jaarlijks wordt verlaagd, op basis van beoordelingen door het Europese Joint Research Center (JRC). Na een onmiddellijke verlaging van 1,43 tot 1,32 zou deze factor geleidelijk verder moeten worden verlaagd en uiterlijk tegen 30 september 2022 worden afgeschaft, waarna alleen de ruwe gegevens van tests die onder reële rijomstandigheden worden uitgevoerd, zouden worden gebruikt om de naleving van de EU-emissiegrenswaarden vast te stellen.

In het verslag wordt de Commissie ook verzocht om vóór juni 2021 strengere eisen vast te stellen voor de draagbare meetapparatuur die voor RDE-tests moet worden gebruikt.

Citaat

Na de stemming zei de rapporteur van het Parlement voor het dossier, de Nederlandse CDA-Europarlementariër Esther De Lange : "Het resultaat van vandaag is gebaseerd op een breed akkoord tussen de fracties. We moeten realistisch zijn over de discrepantie tussen de emissies die in laboratoria worden gemeten en de emissies die onder reële rijomstandigheden worden gemeten, door rekening te houden met statistische en technische onzekerheden in verband met deze metingen. Tegelijkertijd is het belangrijk om ambitieus te zijn door de waarde van de conformiteitsfactor geleidelijk te verlagen door middel van jaarlijkse neerwaartse herzieningen, op basis van de wetenschappelijke beoordelingen van het Europese Joint Research Center”.

Volgende stappen

Het Europees Parlement is nu klaar om de onderhandelingen met de Raad te beginnen.

Achtergrond

Volgens het luchtkwaliteitsrapport van het Europees Milieuagentschap van 2019 heeft luchtvervuiling in 2016 tot meer dan een half miljoen vroegtijdige sterfgevallen geleid en is het de belangrijkste oorzaak van vroegtijdige sterfte in de EU. Aangezien personenauto's 40% van de totale NOx-uitstoot in de EU veroorzaken, vormen zij een belangrijke bron van luchtverontreiniging, met name in stedelijke gebieden.

De emissiemetingen in de automobielsector waren het onderwerp van een onderzoekscommissie van het Europees Parlement (EMIS), die in 2016 is opgericht na “Dieselgate". U kunt de belangrijkste aanbevelingen ervan hier lezen.

 

 

Bron: © Europese Unie, [2020] – EP