23/03/2012

Energiedemonstratieprojecten van de Vlaamse Overheid

Terug naar artikeloverzicht

De Vlaamse overheid met in het bijzonder het Vlaams Energieagentschap (VEA) heeft sinds 1992 een steunprogramma voor demonstratieprojecten energietechnologieën. Het doel van dit programma is de bevordering van rationeel energiegebruik en het veilig stellen van de energievoorziening. Via deze weg kunnen nieuwe energietechnieken en procédés die voor een eerste maal in Vlaanderen toegepast worden, genieten van een financiële ondersteuning (maximaal 50% van de investeringskosten). De goedgekeurde projecten worden opgevolgd door de onderzoeksinstelling Vito. Via energiemetingen (meestal gedurende een volledig jaar) worden de technische prestaties van de installatie en de energiebesparing ten opzichte van de referentiesituatie bepaald. Verder wordt de primaire energiebesparing en de reductie van de CO2-emissie berekend. In de economische evaluatie wordt de investeringskosten, de exploitatiekosten en de energiekostenbesparing weergegeven en wordt de terugverdientermijn van de investering berekend.

De resultaten van een aantal geëvalueerde projecten bevinden zich hieronder.