14/11/2016

Energieaudit voor de grote ondernemingen: wat er verandert in Brussel

Terug naar artikeloverzicht

Het nieuwe besluit zal preciseren wie een audit moet laten uitvoeren, door welke professional, volgens welke methodologie, ... maar ook aan wie deze audit moet worden bezorgd, binnen welke termijn, enz.

Wie is hierbij betrokken?

Ondernemingen waarvan een vestiging door een milieuvergunning is gedekt, waar meer dan 250 voltijds equivalenten (VTE) worden tewerkgesteld, waarvan de omzet 50 miljoen euro overschrijdt of de jaarbalans over de 43 miljoen euro beloopt, zullen deze vestiging aan een energieaudit moeten onderwerpen.

Planning?

  • Deze "grote ondernemingen" zullen ten laatste op 31 december 2016 een contract moeten hebben ondertekend met een erkend auditeur.
  • Het auditverslag moet vóór 31 december 2017 aan Leefmilieu Brussel worden bezorgd.
  • De audit moet vervolgens elke 4 jaar hernieuwd worden.

Grote onderneming en grootverbruiker?

De grote ondernemingen (zoals hierboven bepaald) waarvan blijkt dat ze bovendien ‘grootverbruikers’ zijn, moeten doelstellingen uitwerken in verband met de in te zetten middelen of te behalen resultaten voor een vermindering van het energieverbruik in een tijdspanne van vier jaar.

Grootverbruiker?

De ondernemingen die een milieuvergunning vragen voor een bestaande vestiging en "grootverbruiker" zijn in de tertiaire sector (meer dan 3500 m²), in de handel (meer dan 1000 m²) en in de industrie zullen ook een energieaudit moeten laten uitvoeren.

Bovendien moeten ze zich ertoe verbinden om middelen of resultaten te bepalen voor een beperking van het verbruik binnen de vier jaar.

Een onderneming wordt als een "grootverbruiker" beschouwd als ze een bepaalde verbruiksdrempel overschrijdt. Deze drempel hangt af van de hoofdactiviteit. Deze drempels zijn opgenomen in de onderstaande tabel.

Activiteitensector Verbruiksdrempels
Kantoorgebouw (privé en overheid) > 128 kWhf/m2.jaar
Onderwijs > 107 kWhf/m2.jaar
Ziekenhuizen > 197 kWhf/m2.jaar
Rusthuizen > 182 kWhf/m2.jaar
Hotels > 206 kWhf/m2.jaar
Handelszaken > 212 kWhfelek/m².jaar
en  > 102 kWhfbran/m².jaar
of  > 314 kWhftotaal/m².jaar
Andere > 142 kWhf/m2.jaar
Industrie > 0,1 PJp/jaar

Waarbij: kWhf = kWh finale energie; kWhfelek = finale kWh elektriciteit; kWhfbran = finale kWh brandstof; PJp = petajoule primaire energie 

Wie voert de audit uit?

De audit moet worden uitgevoerd door een door Leefmilieu Brussel erkende auditeur. Raadpleeg de lijst van de erkende auditeurs. 

Wie kan worden vrijgesteld?

De ISO 50.001-gecertificeerde bedrijven of bedrijven die over een gelijkwaardige certificering beschikken met inbegrip van een energieaudit conform de Europese richtlijn 2012/27 aangaande energie-efficiëntie en de ondernemingen die zullen worden verplicht een PLAGE (Plan voor Lokale Actie voor het Gebruik van Energie) uit te voeren, kunnen worden vrijgesteld van de ‘grote onderneming’-audit evenals van de milieuvergunningsaudit.

Meer info 

Bijkomende informatie zal op onze website worden gepubliceerd van zodra het ontwerpbesluit wordt gepubliceerd.

 

Bron: Leefmilieu Brussel