04/07/2022

Energie Commune werd toegevoegd aan ons adresboek

Terug naar artikeloverzicht

We verwelkomen Energie Commune in ons adresboek. Hieronder een korte omschrijving van hun activiteiten:

Sinds 1991 ondersteunt Energie Commune vzw (ex-APERe vzw) burgers en gemeenschappen in hun toe-eigening van energie naar een 100% hernieuwbaar, rechtvaardig en solidair systeem, volgens de principes van de energiedemocratie. Erkend als permanente educatieve organisatie, voert Energie Commune educatieve en adviserende activiteiten uit op basis van veldprojecten en activiteiten rond vier assen: Burger, Gemeenschap, Territorium en School.

Klik hier om het profiel te bekijken